Keď si spravím certifikát na kurz, je uznávaný v medzinárodných firmách? Viete odporučiť, ktoré firmy akceptujú vaše certifikáty?