Kurz Python II.  Mierne Pokročilý je určený pre teba, ak sa chceš naučiť pokročilé programovacie techniky Pythonu. Uvedieme ťa do sveta objektovo orientovaného programovania. Pojmy ako dedičnosť, polymorfizmus či konštruktor budú pre teba samozrejmosťou. Naučíme ťa pracovať s textovými aj binárnymi súbormi. Zvládneš svoje aplikácie odladiť a otestovať. Rovnako v nich zvládneš využívať databázy. Ako absolvent kurzu Python II.  Mierne Pokročilý budeš programovať vlastné grafické užívateľské rozhranie (GUI).

Osnova

I. Objektovo orientované programovanie

Objektovo orientovaný prístup
Objektovo orientované princípy a terminológia
Vlastné triedy
Atribúty a metódy
Dedičnosť a polymorfizmus
Riadenie prístupu k atribútom pomocou vlastností
Tvorba kompletných, plne integrovaných dátových typov
Vlastné triedy predstavujúce kolekcie
Tvorba tried agregujúcich kolekcie

II. Práca so súbormi

Zapisovanie a čítanie dát
Objekty s voliteľnou kompresiou
Zapisovanie a analyzovanie textových súborov
Zapisovanie textu
Analyzovanie textu
Analyzovanie textu pomocí regulárnych výrazov
Zapisovanie a analyzovanie súborov XML

III. Pokročilé techniky programovania

Ďalšie techniky procedurálneho programovanie
Vetvenie pomocou slovníkov
Generátorové výrazy a funkcie
Dynamické prevádzanie kódu a dynamické importy
Lokálne a rekurzívne funkcie
Dekorátory funkcií a metód
Anotácie funkcií
Riadenie prístupu k atribútom
Funktory
Dekorátory tried
Abstraktné bázové triedy
Viacnásobná dedičnosť
Metatriedy
Funkcionálny štýl programovania

Autor

Mário Kašuba

Certifikácie: Microsoft certifikovaný tréner Referencie: Národná banka Slovenska, SOZA, Slovenská národná knižnica, Národný bezpečnostný úrad, Slovak Telekom, Lenovo, J&T BANKA, NESS Slovensko

Všetky kurzy autora