Online kurz Data Science III. Pokročilý ťa naučí

 • Osvojiť si pojem parsovanie a techniky parsovania
 • Získavať dáta z webu pomocou Web Scrapingu
 • Oboznámiť sa s knižnicami v Pythone ako Beautiful Soup
 • Parsovať HTML, XML, PDF súbory, URL a Logy
 • Ovládať syntax a štruktúru jazyka SQL a NoSQL
 • Ovládať rôzne typy SQL spojení (Joins)
 • Importovať a spracovávať dáta z formátu CSV
 • Používať vyhľadávanie tagov, získavanie atribútov a obsahu tagov
 • Ovládať prevod dát na špecifické dátové typy alebo štruktúry
 • Vytvárať a spravovať indexy na zrýchlenie vyhľadávania a spracovania dát

Požiadavky a Vstupné Znalosti

 • Odporúčaním pre tento kurz je absolvovanie kurzu Data Science I. a II. Mierne Pokročilý
 • Mierne Pokročilá práca s PC a Windows, Linux alebo macOS
 • Mierne Pokročilá práca s kancelárskym balíkom Microsoft Office, OpenOffice alebo LibreOffice
 • Mierne Pokročilá práca s textovým editorom
 • Na absolvovanie tohto kurzu sú odporúčané skúsenosti s kódovaním a programovaním

Cieľové skupiny a Komu je kurz určený

 • Budúci a aktuálni Dátoví vedci (Data Sciences)
 • Dátoví analytici a Softvéroví inžinieri
 • Dátoví Architekti a Business Analytici
 • IT konzultanti a SQL špecialisti
 • Manažéri a Podnikatelia
 • Štatistici

Obsah a Učebná Osnova online kurz Data Science III. Pokročilý

I. Získavanie a Spracovanie Dát z Webu

Web Scraping Python 27:00
Beautiful Soup bs4 29.:41
Hypotézy 28:07

II. Jazyk Python a Parsovanie Dát

Parsovanie Dát 52:40
Parsovanie URL, Logy, PDF 53:16
Parsovanie XML 55:43

III. Klastrovanie (Clustering)

Klastrovanie, KMeans 49:30

IV. Jazyk SQL a NoSQL

Jazyk SQL a NoSQL 25:38
SQL Databázy a Schémy 24:25
Spracovanie Dát Import CSV 13:06

V. Poddopyty a Vnorené Dopyty

SQL Poddopyty (SubQueries) 31:56
Vnorené Dopyty, Príklady 32:45

VI. SQL Joins a Indexy

SQL Spojenia (Joins) 35:21
SQL Indexy 22:27

Často Kladené Otázky FAQ

Čo je Data Science?

Data Science sa zaoberá základnými princípmi a technikami data science a poskytuje vedomosti a zručnosti na prácu s dátami a ich analyzovanie.

Kto používa Data Science?

IBM, Siemens, VÚB, UNIQA, Accenture, Lenovo, Innovatrics, DATALAN, Swiss Re, ESET, Unicorn, SOFTEC, SOITRON, Ferratum

Kde sa používa Data Science?

Priemyselné odvetvia, korporácie, firmy a spoločnosti, ktoré majú záujem analyzovať a využívať dáta, banky, poisťovne, e-commerce, zdravotnícke organizácie, farmaceutické a výrobné spoločnosti, cestovný ruch

Prečo sa používa Data Science?

Extrahovanie hodnôt a informácií z dát, predikcia a prognóza budúcich udalostí, lepšie rozhodovanie na základe analýzy dát, identifikácia príležitostí a rizík, optimalizácia procesov a efektivita

Aké sú TOP certifikácie na Data Science?

Certified Data Scientist (CDS) od 270 Eur. Cloudera Certified Data Scientist (CCDS) od 400 Eur. Microsoft Certified: Azure Data Scientist Associate od 170 Eur. Certifikačná skúška nie je súčasťou kurzu. Treba si za ňu priplatiť extra.

Aký je plat? Koľko zarábajú pozície s kurzom Data Science?

Priemerná mzda dátového vedca je 2660 Eur podľa portálu platy.sk. Analytické pozície sú pozície, ktorým jednoznačne patrí budúcnosť a patria k veľmi žiadaným v stredných a veľkých firmách vrátane korporátu. Odporúčame si informáciu overiť vzhľadom k inflácii a rôznym regiónom.

Aké programy a nástroje používa Data Science?

Jupyter Notebook, Anaconda, GitHub, Datalore, produkty JetBrains

Lektori

miroslav reiter

Miroslav Reiter

Programátor, manažér a marketér, ktorý mudruje vo vlastnej vzdelávacej spoločnosti IT Academy. Workoholik so 134 certifikáciami a 13 titulmi. Vytvoril som vzdelávaciu platformu vita.sk, pretože milujem vzdelávanie a všetko čo k nemu patrí. Pomáham firmám ale aj jednotlivcom zlepšovať ich podnikanie a IT. Certifikácie: Microsoft certifikovaný tréner, Google certifikovaný tréner, ITIL, PRINCE2 tréner. 40000+ vyškolených klientov a 1000+ firiem, ktorým som pomohol Referencie: Národná Rada SR, Slovnaft, IBM, Panasonic, Ministerstvo obrany SR, ČSOB, Generali, Tatra banka, Európska komisia, SPP, Pixel Federation, ESET.

Všetky kurzy lektora