Online kurz Data Science II. Mierne Pokročilý ťa naučí

 • Programovať v jazyku R
 • Pracovať s dátovou štruktúrou
 • Exportovať a Importovať dáta
 • Analyzovať a vizualizovať zozbierané dáta
 • Znalosti z oblasti strojového učenia
 • Spracovávať dáta pomocou tabuliek a grafov
 • Písať SQL databázové dopyty
 • Využívať štatistické a výpočtové nástroje

Požiadavky a vstupné znalosti

 • Na absolvovanie tohto kurzu nie sú potrebné žiadne skúsenosti s kódovaním a programovaním
 • Základy práce s PC a Windows, Linux alebo Mac OS X
 • Základy práce s kancelárskym balíkom Microsoft Office, OpenOffice alebo LibreOffice
 • Základy práce s textovým editorom

Popis kurzu

Online kurz Data Science II. Mierne Pokročilý je pre vás ideálny, ak ste sa rozhodli prehĺbiť svoje znalosti v oblasti dátovej vedy. Na online kurze sa naučíte využívať procesy zhromažďovania, spracovania, analyzovania a interpretácie dát. Prinesieme vám prehľad o používaní dátových platforiem a nástrojov z oblasti štatistiky a informatiky. Dozviete sa, ako účinne identifikovať vhodné nápady pre implementáciu projektov v oblasti dátovej vedy. Ako absolvent kurzu získate nie len znalosti z oblasti programovania v jazyku R, ale aj zručnosti pri tvorbe algoritmov a systémov pre získavanie rôznych typov údajov.

Komu je kurz určený

 • Dátoví vedci
 • Dátoví analytici
 • Softvéroví inžinieri
 • IT konzultanti
 • SQL špecialisti
 • Manažéri a riaditelia
 • Učitelia a pedagogickí zamestnanci

Obsah online kurz Data Science II. Mierne Pokročilý

I. Úvod do Kurzu Data Science

Úvodné Informácie, Cieľ Kurzu 13:07
Jetbrains, Datalore 16:23
Priemer, Arimetický, Geometrický, Harmonický, Modus 53:49

II. Balíky jazyka R, Datasety a Premenné

Balíčky, dplyr, devtools, ggplot2 28:53
Datasety, Premenné, dplyr, View, names 15:45
Dátumy, Údržba, Zdroje, Skupiny 7:17

III. Funkcie v R, Strojové Učenie, Kvalitatívne Premenné

Dátumy, Formátovanie, Rozsahy 11:53
sapply, Machine, summary, Hmisc, fivenum 35:31
Kvalitatívne Premenné, MASS, Frekvenčné Tabuľky, cbind 15:44

IV. Dátové Štruktúry, Microsoft Excel, IBM SPSS

Dátové Štruktúry, DataFrame, RData, Matrix, dim 21:07
write, CSV, rnorm, plot, Datasety, Excel 27:07
Export, Stata, IBM SPSS, SAS, Balíčky 11:50

V. Práca s Grafom, Výberový Priemer

Grafy, Histografy, grid, sample, Boxplot, plot, curve 44:28
T-Test, Jedno Výberový, Dvojvýberový, Výberový Priemer 32:24

VI. Datasety, Databáza, SQL Dopyty

Eurostat, Datasety, search, enviroment.yml 18:33
sqldf, SQL, Dopyty, Exporty Obrázky, PDF 6:51

Často kladené otázky

Čo je Online kurz Data Science II. Mierne Pokročilý?

Online kurz Data Science II. Mierne Pokročilý sa zaoberá základnými princípmi a technikami data science a poskytuje vedomosti a zručnosti na prácu s dátami a ich analyzovanie.

Kto používa Online kurz Data Science II. Mierne Pokročilý?

IBM, Siemens, VÚB, UNIQA, Accenture, Lenovo, Innovatrics, DATALAN, Swiss Re, ESET, Unicorn, SOFTEC, SOITRON, Ferratum

Kde sa používa Online kurz Data Science II. Mierne Pokročilý?

Priemyselné odvetvia, korporácie, firmy a spoločnosti, ktoré majú záujem analyzovať a využívať dáta, banky, poisťovne, e-commerce, zdravotnícke organizácie, farmaceutické a výrobné spoločnosti, cestovný ruch

Prečo sa používa Online kurz Data Science II. Mierne Pokročilý?

Extrahovanie hodnôt a informácií z dát, predikcia a prognóza budúcich udalostí, lepšie rozhodovanie na základe analýzy dát, identifikácia príležitostí a rizík, optimalizácia procesov a efektivita

Aké sú TOP certifikácie na Online kurz Data Science II. Mierne Pokročilý?

Certified Data Scientist (CDS) od 270 Eur. Cloudera Certified Data Scientist (CCDS) od 400 Eur. Microsoft Certified: Azure Data Scientist Associate od 170 Eur. Certifikačná skúška nie je súčasťou kurzu. Treba si za ňu priplatiť extra.

Aký je plat? Koľko zarábajú pozície s kurzom Online kurz Data Science II. Mierne Pokročilý?

Priemerná mzda dátového vedca je 2660 Eur podľa portálu platy.sk. Analytické pozície sú pozície, ktorým jednoznačne patrí budúcnosť a patria k veľmi žiadaným v stredných a veľkých firmách vrátane korporátu. Odporúčame si informáciu overiť vzhľadom k inflácii a rôznym regiónom.

Aké programy a nástroje používa Online kurz Data Science II. Mierne Pokročilý?

R Studio, Eclipse, Visual Studio, Datalore, produkty JetBrains, Jupyter Notebook, Anaconda, Github, IBM SPSS, Microsoft Excel

Lektori

miroslav reiter

Miroslav Reiter

Programátor a marketér, ktorý mudruje vo vlastnej vzdelávacej spoločnosti IT Academy. Workoholik so 114 certifikáciami a 12 titulmi. Vytvoril som vzdelávaciu platformu vita.sk, pretože milujem vzdelávanie a všetko čo k nemu patrí. Pomáham firmám ale aj jednotlivcom zlepšovať ich podnikanie a IT. Certifikácie: Microsoft certifikovaný tréner, Google certifikovaný tréner, ITIL, PRINCE2 tréner. Referencie: IBM, Panasonic, Ministerstvo obrany SR, ČSOB, Generali, Tatra banka, Európska komisia, SPP, Pixel Federation, ESET.

Všetky kurzy lektora