Online kurz Finančný Manažment ťa naučí

 • Aplikovať rozpočtové techniky
 • Dosiahnuť finančný nadbytok
 • Používať techniky rozpočtovania NPV a IRR
 • Pochopiť pojem projektový manažment
 • Riadiť a vyhodnocovať projekty
 • Používať vzorce a funkcie
 • Osvojiť si kľúčové pojmy a princípy z finančného manažmentu
 • Oboznámiť sa so súvahou vo finančnom účtovníctve
 • Osvojiť si biznis posudzovanie
 • Tvoriť firemné rozpočty v Microsoft Excel

Požiadavky a Vstupné Znalosti

 • Na absolvovanie tohto kurzu nie sú potrebné žiadne skúsenosti s kódovaním a programovaním
 • Základy práce s PC a Windows, Linux alebo macOS
 • Základy práce s kancelárskym balíkom Microsoft Office, OpenOffice alebo LibreOffice
 • Základy práce s textovým editorom

Cieľové skupiny a Komu je kurz určený

 • Budúci a aktuálni finanční manažéri
 • Finanční analytici
 • Podnikatelia a riaditelia
 • Projektoví manažéri
 • Finanční agenti a poradcovia
 • Controlleri a účtovníci
 • Dátoví analytici 
 • Personalisti a Administratívni pracovníci

Obsah a Učebná Osnova online kurz Finančný Manažment

I. Úvod do Finančného Manažmentu

Predstavenie Kurzu, Obsah 11:16
Firemné Rozpočty 1:13:58

II. Súvahy a Faktúry v Exceli

Súvaha, Vzorce, Predchodcovia 28:12
Filtrovacie Funkcie 01:45:23
Iterátorové Funkcie 21:36
Faktúry, Invoices, Daňový Doklad 23:48

III. Projekt a Riadenie Projektu

Čo je Projektový Manažment 10:32
Zdôvodnenie Projektu 36:13
KPIs a Mierky 30:17
NPV, IRR, CSI Register, Dáta, Automatizácia 1:36:23

IV. Manažment Rizík

Riziko, Manažment Rizík 1:13:18
GA4 uvod 01:19:20
Google Analytics Segmenty 01:16:33

V. Technológie na Spracovanie Dát

Čo je to Power BI, Inštalácia, Nastavenia 42:31
Excel Power Query, Prispôsobenie Panela 30:49
Power Query, Finstat 1:01:56
Python Forex, Forex Api, Konverzia Mien 8:15
Register Účtovných Závierok, JSON 48:18

Lektori

miroslav reiter

Miroslav Reiter

Programátor, manažér a marketér, ktorý mudruje vo vlastnej vzdelávacej spoločnosti IT Academy. Workoholik so 134 certifikáciami a 13 titulmi. Vytvoril som vzdelávaciu platformu vita.sk, pretože milujem vzdelávanie a všetko čo k nemu patrí. Pomáham firmám ale aj jednotlivcom zlepšovať ich podnikanie a IT. Certifikácie: Microsoft certifikovaný tréner, Google certifikovaný tréner, ITIL, PRINCE2 tréner. 40000+ vyškolených klientov a 1000+ firiem, ktorým som pomohol Referencie: Národná Rada SR, Slovnaft, IBM, Panasonic, Ministerstvo obrany SR, ČSOB, Generali, Tatra banka, Európska komisia, SPP, Pixel Federation, ESET.

Všetky kurzy lektora

Hodnotenia našich študentov

5

5 Ivana Kátlovská

Veľmi zaujímavý kurz finančný manažment. Drobnosti, vychytávky, ktoré urobia v konečnom výsledku veľké veci. Ďakujem

5 Erik Samuhel