Online kurz Finančný Manažment ťa naučí

 • Aplikovať rozpočtové techniky
 • Dosiahnuť finančný nadbytok
 • Používať techniky rozpočtovania NPV a IRR
 • Pochopiť pojem projektový manažment
 • Riadiť a vyhodnocovať projekty
 • Používať vzorce a funkcie
 • Osvojiť si kľúčové pojmy a princípy z finančného manažmentu
 • Oboznámiť sa so súvahou vo finančnom účtovníctve
 • Osvojiť si biznis posudzovanie
 • Tvoriť firemné rozpočty v Microsoft Excel

Požiadavky a Vstupné Znalosti

 • Na absolvovanie tohto kurzu nie sú potrebné žiadne skúsenosti s kódovaním a programovaním
 • Základy práce s PC a Windows, Linux alebo macOS
 • Základy práce s kancelárskym balíkom Microsoft Office, OpenOffice alebo LibreOffice
 • Základy práce s textovým editorom

Cieľové skupiny a Komu je kurz určený

 • Budúci a aktuálni finanční manažéri
 • Finanční analytici
 • Podnikatelia a riaditelia
 • Projektoví manažéri
 • Finanční agenti a poradcovia
 • Controlleri a účtovníci
 • Dátoví analytici 
 • Personalisti a Administratívny pracovníci

Obsah a Učebná Osnova online kurz Finančný Manažment

I. Úvod do Finančného Manažmentu

Predstavenie Kurzu, Obsah 11:16
Firemné Rozpočty 1:13:58

II. Súvahy a Faktúry v Exceli

Súvaha, Vzorce, Predchodcovia 28:12
Filtrovacie Funkcie 01:45:23
Iterátorové Funkcie 21:36
Faktúry, Invoices, Daňový Doklad 23:48

III. Projekt a Riadenie Projektu

Čo je Projektový Manažment 10:32
Zdôvodnenie Projektu 36:13
KPIs a Mierky 30:17
NPV, IRR, CSI Register, Dáta, Automatizácia 1:36:23

IV. Manažment Rizík

Riziko, Manažment Rizík 1:13:18
GA4 uvod 01:19:20
Google Analytics Segmenty 01:16:33

V. Technológie na Spracovanie Dát

Čo je to Power BI, Inštalácia, Nastavenia 42:31
Excel Power Query, Prispôsobenie Panela 30:49
Power Query, Finstat 1:01:56
Python Forex, Forex Api, Konverzia Mien 8:15
Register Účtovných Závierok, JSON 48:18

Často Kladené Otázky FAQ

Čo je Finančný Manažment?

Online kurz Finančný Manažment je zameraný na proces riadenia finančných prostriedkov a zdrojov. Cieľom je optimalizácia využitia finančných prostriedkov s ohľadom na dosahovanie dlhodobého rastu, ziskovosti a udržateľnosti organizácie.

Kto používa Finančný Manažment?

Národná banka Slovenska, Západoslovenská energetika, Siemens, DEKRA, Raiffeisen, ESET

Kde sa používa Finančný Manažment?

Manažment firmy, personálne HR oddelenie, manažment kvality, projekty, klientske a poradenské centrá, audity, výroba, riadenie

Prečo sa používa Finančný Manažment?

Efektívne plánovanie riadenie financií, sledovanie a kontrola nákladov a ziskov, riadenie finančných rizík, finančný manažment môže byť kľúčovým pre dlhodobú udržateľnosť organizácie

Aké sú TOP certifikácie na Finančný Manažment?

Certified Financial Planner (CFP), Chartered Financial Analyst (CFA), Certified Management Accountant (CMA), Certified Treasury Professional (CTP), Financial Risk Manager (FRM). Certifikačná skúška nie je súčasťou kurzu. Treba si za ňu priplatiť extra.

Aký je plat? Koľko zarábajú pozície s kurzom Finančný Manažment?

Priemerná mzda finančného analytika je 2643 Eur podľa portálu platy.sk. Manažérske a vedúce pozície patria k tým najlepšie plateným. Odporúčame si informáciu overiť vzhľadom k inflácii a rôznym regiónom.

Lektori

miroslav reiter

Miroslav Reiter

Programátor, manažér a marketér, ktorý mudruje vo vlastnej vzdelávacej spoločnosti IT Academy. Workoholik so 134 certifikáciami a 13 titulmi. Vytvoril som vzdelávaciu platformu vita.sk, pretože milujem vzdelávanie a všetko čo k nemu patrí. Pomáham firmám ale aj jednotlivcom zlepšovať ich podnikanie a IT. Certifikácie: Microsoft certifikovaný tréner, Google certifikovaný tréner, ITIL, PRINCE2 tréner. 40000+ vyškolených klientov a 1000+ firiem, ktorým som pomohol Referencie: Národná Rada SR, Slovnaft, IBM, Panasonic, Ministerstvo obrany SR, ČSOB, Generali, Tatra banka, Európska komisia, SPP, Pixel Federation, ESET.

Všetky kurzy lektora

Hodnotenia našich študentov

5

5 Ivana Kátlovská

Veľmi zaujímavý kurz finančný manažment. Drobnosti, vychytávky, ktoré urobia v konečnom výsledku veľké veci. Ďakujem

5 Erik Samuhel