Kurz Python I. Začiatočník je pre teba vhodný, ak si začiatočník s minimálnymi skúsenosťami s programovaním v Pythone. Uvedieme ťa do tajov procedurálneho programovania. Naučíme ťa pracovať s funkciami a modulmi. Python patrí k najobľúbenejším programovacím jazykom na svete, čoho dôkazom je, že ho využívajú spoločnosti ako NASA, Google či IBM. Ako absolvent kurzu Python I. Začiatočník zvládneš vytvoriť svoju vlastnú plnohodnotnú aplikáciu.

Osnova

I. Rýchly úvod do procedurálneho programovania

Tvorba a spustenie programov napísaných v jazyku Python
Dátové typy
Odkazy na objekty
Dátové typy pre kolekcie
Logické operátory
Príkazy pre riadenie toku programu
Aritmetické operátory
Vstup a výstup
Tvorba a volanie funkcií

II. Dátové typy

Identifikátory a kľúčové slova
Celočíselné typy
Celá čísla
Logické hodnoty
Typy s pohyblivou desatinnou čiarkou
Čísla s pohyblivou desatinnou čiarkou
Komplexné čísla
Desatinné čísla
Reťazce
Porovnávanie reťazcov
Orezávanie a krokovanie reťazcov
Reťazcové operátory a metódy
Formátovanie reťazcov metódou strformat()
Kódovanie znakov

III. Dátové typy predstavujúce kolekcie

Typy predstavujúce postupnosť
N-tice
Pomenované n-tice
Zoznamy
Množinové typy
Množiny
Zmrazené množiny
Typy predstavujúce mapovanie
Slovníky
Východzie slovníky
Usporiadané slovníky
Prechádzanie a kopírovanie kolekcií
Operácie a funkcie pre iterátory a iterovateľné objekty
Kopírovanie kolekcií

IV. Riadiace štruktúry a funkcie

Riadiace štruktúry
Podmienené vetvenie
Cykly
Spracovanie výnimiek
Zachytávanie a vyvolávanie výnimiek
Vlastné výnimky
Vlastné funkcie
Mená a dokumentačné reťazce
Rozbalenie argumentov a parametrov
Prístup k premenným v globálnom obore platnosti
Lambda funkcie
Tvrdenia

V. Moduly

Moduly a balíčky
Balíčky
Vlastné moduly
Prehľad štandardnej knižnice Pythonu
Práca s reťazcami
Programovanie na príkazovom riadku
Matematika a čísla
Dátum a čas
Algoritmy a dátové kolekcie predstavujúce kolekcie
Súborové formáty, kódovanie a perzistencia dát
Práca so súbormi, adresármi a procesmi
Siete a Internet

Autor

Mário Kašuba

Certifikácie: Microsoft certifikovaný tréner Referencie: Národná banka Slovenska, SOZA, Slovenská národná knižnica, Národný bezpečnostný úrad, Slovak Telekom, Lenovo, J&T BANKA, NESS Slovensko

Všetky kurzy autora