Online kurz Analýza Dát I. Začiatočník ťa naučí

 • Triediť, vizualizovať a analyzovať dáta
 • Ovládať štatistické operácie a typy grafov
 • Pracovať s analytickými nástrojmi ako Power BI, Excel
 • Pochopiť rozdiel medzi kvantitatívnou a kvalitatívnou
 • Importovať a exportovať dáta
 • Vytvoriť kontingenčné tabuľky
 • Tvoriť Dashboardy v Power BI
 • Vizualizovať dáta pomocou grafov a tabuliek
 • Osvojiť si prácu s databázou a syntax jazyka SQL
 • Písať SQL dopyty a modelovať pomocou BPMN

Požiadavky a Vstupné Znalosti

 • Pri absolvovaní online kurzu sú výhodou skúsenosti s kódovaním a programovaním
 • Pokročilá práca s PC a Windows, Linux alebo macOS
 • Pokročilá práca s kancelárskym balíkom Microsoft Office, OpenOffice alebo LibreOffice
 • Pokročilá práca s textovým editorom

Cieľové skupiny a Komu je kurz určený

 • Budúci a aktuálni dátoví analytici
 • Databázoví administrátori (admini)
 • Obchodní analytici a Dátoví vedci
 • Serveroví administrátori
 • SQL špecialisti a IT konzultanti
 • Marketingoví špecialisti a Manažéri
 • Weboví analytici
 • Majitelia e-shopov alebo webstránok

Obsah a Učebná Osnova online kurz Analýza Dát I. Začiatočník

I. Analýza Dát v Exceli

Excel, Duplikácia, Hárky, Dáta, Tabuľky 1:14:54
Hárky, Tabuľky, Stĺpec, Riadok Súčtu 28:59
Excel, Informácie, Navigácia, R1C1, Vkladanie Dát 1:26:44
Štatistika, Funkcie, Binárne Dáta, Importy, XML 1:37:02
Rýchla Analýza 46:05

II. Informačné a Textové funkcie

Funkcie ISTEXT, TYPE, CELL, T 33:15
Funkcia CELL, Argumenty 39:14
Funkcie INFO, SHEET, SHEETS 45:41
Vyhľadávacie Funkcie 38:17

III. Filtre, Formátovanie, PowerPivot

Tabuľky, Filtre, Opravy, Selekcia, Číselník 1:31:58
CSV, Filtre, Rady, Dátum, Čas, Zoznamy, Trim 1:20:58
PowerPivot, BI, Importy, Access, SQL Server 10:29

IV. Kontingenčné Tabuľky, Jazyk SQL

Kontingenčné Tabuľky, Medzisúčty, Analýza 1:09:43
Výpočty, Náhoda, Skrývanie, Zabezpečenie 1:12:56
SQL, Selecty, Limit, Where, Order, Like, Group By 2:01:01

V. Transponovanie a Modelovanie

Transponovanie, Schránka, Formáty, SQL 1:14:39
Algoritmy, Grafy, PowerView, KuTools 48:15
Draw.io, Modelovanie, BPMN, Udalosti, Brány 53:00
Jedinečné a Unikátne Hodnoty 22:22

VI. Analýza a Dashboardy v Power BI

Microsoft Power BI 16:16
Power BI Vizualizácie, Nastavenia, Grafy 34:07
Analýza Zákazníkov, Funkcie, DAX Operátory 59:21

Často Kladené Otázky FAQ

Čo je Analýza Dát?

Online kurz Analýza Dát I. Začiatočník sa zameriava na základné princípy a techniky analýzy dát a poskytuje vedomosti a zručnosti potrebné pre prácu s dátami a ich analýzu. Účastníci sa naučia základy štatistiky, metódy vizualizácie dát, interpretáciu výsledkov a základné analytické postupy.

Kto používa Analýza Dát?

T-Systems, Swiss Re, NESS, Lenovo, SWAN, Západoslovenská energetika, ČSOB, Unicorn

Kde sa používa Analýza Dát?

Stredné aj veľké firmy, štátne a verejné inštitúcie, webové a mobilné aplikácie, servery, reporty a analýza

Prečo sa používa Analýza Dát?

Získavanie hodnôt z dát, odhaľovanie trendov a predpovedanie, optimalizácia procesov a výkonu, zníženie rizika a prevencia problémov, vylepšovanie stratégií marketingu a predaja

Aké sú TOP certifikácie na Analýza Dát?

MySQL Database Administration od 250 Eur. MySQL Database Developer od 250 Eur. MCSA SQL Server od 200 Eur. PostgreSQL od 300 Eur. MongoDB od 200 Eur. Certifikačná skúška nie je súčasťou kurzu. Treba si za ňu priplatiť extra.

Aký je plat? Koľko zarábajú pozície s kurzom Analýza Dát?

Priemerná mzda dátového analytika je 1918 Eur podľa portálu platy.sk. Analytické pozície sú pozície, ktorým jednoznačne patrí budúcnosť a patria k veľmi žiadaným v stredných a veľkých firmách vrátane korporátu. Odporúčame si informáciu overiť vzhľadom k inflácii a rôznym regiónom

Aké programy a nástroje používa Analýza Dát?

MySQL Workbench, DataGrip, phpMyAdmin, Dbeaver, HeidSQL, TeamSQL, DbVisualizer, RegexBuddy, Data Studio, PowerBI, SQLite Studio

Lektori

miroslav reiter

Miroslav Reiter

Programátor, manažér a marketér, ktorý mudruje vo vlastnej vzdelávacej spoločnosti IT Academy. Workoholik so 134 certifikáciami a 13 titulmi. Vytvoril som vzdelávaciu platformu VITA.sk, pretože milujem vzdelávanie a všetko čo k nemu patrí. Pomáham firmám ale aj jednotlivcom zlepšovať ich podnikanie a IT. Certifikácie: Microsoft certifikovaný tréner, Google certifikovaný tréner, ITIL, PRINCE2 tréner. 40000+ vyškolených klientov a 1000+ firiem, ktorým som pomohol. Vybrané referencie: Národná Rada SR, Slovnaft, IBM, Panasonic, Ministerstvo obrany SR, ČSOB, Generali, Tatra banka, Európska komisia, SPP, Pixel Federation, ESET.

Všetky kurzy lektora

Hodnotenia našich študentov

5

5 Pavol Počuch