Na online kurze HTML a CSS určenom pre začiatočníkov získaš základné znalosti z vytvárania webových stránok. Naučíš sa ovládať IDE Netbeans, editor PSPad a TopStyle, ktoré ti pomôžu rýchlo a efektívne vytvárať internetové stránky. Porozumieš základnej štruktúre HTML, vďaka čomu budeš vedieť vytvárať titulky, nadpisy či odstavce. Získaš znalosti z formátovania textov na stránke. Používanie obrázkov na webe je dnes samozrejmosťou, na online kurze sa dozvieš, ako získať a umiestniť obrázky na web stránku. Rozvrhnutie stránky (layout) pomocou štýlov ti nebude robiť problém.

Osnova

I. Úvod do jazyka HTML

Ako to celé začalo a ako to funguje
Zdrojový kód - Elementy, parametre a hodnoty
Nástroje na tvorbu web stránky
Príkazy a značky v HTML
Textový obsah stránky
HTML vs. XHTML Verzia a DOCTYPE

II. Pracujeme so súbormi webovej stránky

Navrhujeme svoj web
Vytvárame novú webovú stránku
Ukladáme webovú stránku
Niečo málo o programe PS Pad a webových stránkach
Špecifikujeme predvolenú alebo domovskú (úvodnú) stránku
Upravujeme webovú stránku
Organizujeme súbory
Zobrazenie stránky v prehliadači
Inšpirácia u ostatných

III. Základná štruktúra (X)HTML

Začíname tvoriť webovú stránku
Vytvárame základy stránky
Deklarujeme kódovanie
Vytvárame titulok stránky
Vytvárame nadpisy
Vytvárame odstavce
Pomenovávame elementy
Zalamujeme stránku do blokov
Vytvárame označené časti riadku
Zalamujeme riadok
Pridávame komentáre
Popisujeme elementy na webovej stránke

IV. Základné formátovanie pomocou (X)HTML

Zvýrazňujeme text tučné alebo kurzívou
Meníme veľkosť textu
Používame neproporcionálne písmo
Používame predformátovaný text
Vytvárame horný a dolný index
Označujeme zmenený text
Vysvetľujeme skratky
Zarovnávame elementy na stred stránky

V. Obrázky

Obrázky určené pre webové stránky
Ako získať obrázky
Výber editoru obrázkov
Funkcie Uložiť pre web
Vkladáme obrázky na stránku
Ponúkame alternatívny text
Zmenšujeme obrázky
Pridávame horizontálnu linku
Pridávame ikonu webovým stránkam

VI. Odkazy

Vytvárame odkaz na inú webovú stránku
Vytvárame menné odkazy (kotvy)
Odkazujeme na menný odkaz
Vytvárame iné typy odkazov
Vytvárame klávesové skratky odkazov
Vytvárame odkazy s náhľadmi obrázkov
Rozdeľujeme obrázok pre obrázkovú mapu

VII. Ako fungujú kaskádové štýly

Vytvárame pravidlo štýlu
Zapisujeme komentáre k pravidlám štýlov
Kaskáda - keď sa pravidlá stretnú
Hodnoty vlastností

VIII. Pracujeme so šablónou kaskádových štýlov

Vytvárame externú šablónu štýlov
Pripojujeme externú šablónu štýlov
Ponúkame alternatívne štýly
Vytvárame internú šablónu štýlov
Importujeme externú šablónu štýlov

IX. Vytvárame selektory

Konštruujeme selektory
Vyberáme selektory podľa názvu
Vyberáme elementy pomocou triedy alebo identifikátoru
Vyberáme elementy podľa kontextu
Vyberáme časť elementu

X. Formátujeme pomocou kaskádových štýlov

Vyberáme typ písma
Špecifikujeme alternatívny typ písma
Vytvárame kurzívu
Priraďujeme tučnosť
Nastavujeme veľkosť písma
Nastavujeme výšku riadku
Nastavujeme všetky hodnoty písma naraz
Nastavujeme farbu
Meníme pozadie elementu
Zarovnávame text
Využívame dekoráciu textu

XI. Rozvrhnutie stránky (layout) pomocou štýlov

Vytvárame štruktúru stránok
Blokový model
Meníme pozadie
Nastavujeme výšku a šírku elementu
Šírka, vnútorný okraj a hodnota auto

XII. Zoznamy

Vytvárame usporiadaný a neusporiadaný zoznam
Volíme označenie položiek zoznamu (odrážky)
Vyberáme počiatok označovania položiek zoznamu

XIII. Tabuľky

Vytvárame rozvrhnutie stránky
Vytvárame jednoduchú tabuľku
Pridávame orámovanie
Nastavujeme šírku
Zarovnávame tabuľku na stred stránky
Zalamujeme text okolo tabuľky

Autor

Ľuboš Adamka

Certifikácie: Certifikovaný SAP tréner Referencie: ŽSR, KPMG Slovensko, Continental Matador Truck Tires, Vodohospodárska výstavba, SAS automotive, Kaufland Slovenská republika

Všetky kurzy autora