Online kurz Microsoft Excel III. Pokročilý je pre teba vhodný, ak máš skúsenosti s Excelom alebo si absolvoval online kurz Microsoft Excel II. Mierne pokročilý. Naučíme ťa modifikovať používateľské rozhranie a markantne urýchliť svoju prácu. Osvojíš si zabezpečenie dát v tabuľkách, tvorbu formulárov či vyhľadávacie funkcie tzv. lookupy. Tvorba reportov bude pre teba samozrejmosťou. Ako absolvent online kurzu Microsoft Excel III. Pokročilý zvládneš pokročilé analýzy dát, prácu s maticami či kontingenčnými tabuľkami.

Osnova

I. Zoznámenie sa aplikáciou Excel

Prispôsobenie pracovného prostredia Excelu
Zabezpečenie a súkromie

II. Práca s hárkami

Príprava návrhu hárku
Práca s hárkom

III. Vytváranie vzorcov a prevádzanie dátových analýz

Vytváranie vzorcov
Bežné funkcie
Kalendárne dáta a časové údaje
Analýza hypotéz

IV. Správa databáz a tabuliek

Správa informácií v tabuľkách
Analýza dát pomocou zostáv kontingenčných tabuliek
Práca s externými dátami

V. Spolupráca

Spolupráca v sieti alebo prostredníctvom e-mailu
Spolupráca prostredníctvom siete Internet

VI. Automatizácia Excelu

Vytváranie makier

Autor

Ľuboš Adamka

Certifikácie: Certifikovaný SAP tréner Referencie: ŽSR, KPMG Slovensko, Continental Matador Truck Tires, Vodohospodárska výstavba, SAS automotive, Kaufland Slovenská republika

Všetky kurzy autora