Naučíme ťa tvorbu tabuliek v programe Microsoft Excel, pohybovať sa v tabuľkách, ako riešiť výpočty v tabuľkách s využitím vzorcov. Ďalej ťa naučíme tvoriť grafy, formátovať vzhľad buniek a textu a celé tabuľky graficky upravovať. Absolvent kurzu získa praktické skúsenosti s využitím Microsoft Excel so zameraním na riešenie jednoduchých úloh úrokového počtu, na vyhodnocovanie efektívnosti investičných variantov a na posúdenie rizikovosti portfólia cenných papierov.

Osnova

I. Funkcie

Finančné funkcie pohybu hotovosti a odpisové finančné funkcie
Štatistické funkcie – kvantifikácia rizikovosti
Zostavenie prehľadu finančných a odpisových funkcií
Investičné finančné funkcie

II. Finančné analýzy

Nástroj „Riešiteľ“ aplikácie Microsoft Excel
Vstupné parametre pre analýzu citlivosti cvičného projektu s využitím funkcie „Hľadať riešenie“
Grafická analýza citlivosti cvičného projektu
Základy grafickej, technickej analýzy akcií

III. Výpočty a metriky

Tvorba vypočítaných stĺpcov
Tvorba vypočítaných polí – metrík

IV. Tabuľky

Vypočítané tabuľky
Spájanie viacerých tabuliek do jednej
Nastavenie predvoleného zhrnutia, kategórie dát a domovskej tabuľky
Dátové typy, formátovanie a zoraďovanie stĺpcov

Autor

Ľuboš Adamka

Certifikácie: Certifikovaný SAP tréner Referencie: ŽSR, KPMG Slovensko, Continental Matador Truck Tires, Vodohospodárska výstavba, SAS automotive, Kaufland Slovenská republika

Všetky kurzy autora