Kurz Microsoft Excel Kontingenčné tabuľky je určený pre teba, ak sa chceš naučiť pracovať s kontingenčnými tabuľkami a analyzovať dáta. Naučíme ťa usporiadať či radiť tabuľky a pridávať do nich súhrny. Vytváranie kontingenčných tabuliek a ich úprava bude pre teba malina. Osvojíš si formátovanie, filtrovanie a rozdeľovanie dát. Ku kontingenčným tabuľkám budeš schopný vytvárať kontingenčné grafy a rýchle filtre. Ako absolvent kurzu Microsoft Excel Kontingenčné tabuľky zvládneš pracovať s externými dátami v rôznych typoch súborov.

Osnova

I. Správa informácií v tabuľkách

Ako usporiadať tabuľku
Pridávanie súhrnov do tabuľky
Radenie tabuliek a iných oblastí

II. Analýza dát pomocou zostáv kontingenčných tabuliek

Úvod do kontingenčných tabuliek
Vytváranie kontingenčných tabuliek
Zmena usporiadania polí v kontingenčnej tabuľke
Aktualizácia kontingenčnej tabuľky
Zmena číselného formátu zoskupených a nezoskupených dát
Výber možností rozvrhnutia zostavy
Formátovanie kontingenčnej tabuľky
Zobrazenie celkových súčtov a medzisúčtov
Radenie polí v kontingenčnej tabuľke
Filtrovanie polí kontingenčnej tabuľky
Zmeny výpočtov v kontingenčnej tabuľke
Zoskupovanie a rozdeľovanie dát
Zobrazovanie podrobností o hodnote dát
Vytváranie kontingenčných grafov

III. Práca s externými dátami

Práca s pripojením dát a jeho opakované využívanie
Otvorenie celej tabuľky Access v Excel
Práca s dátami v textových súboroch

Autor

Tomáš Lacko

Certifikácie: Certifikovaný tréner grafiky

Všetky kurzy autora