Kurz Excel IV. je pre teba vhodný, ak máš väčšie skúsenosti s Microsoft Excel. Alebo si absolvoval kurz Excel III. Spravíme z teba profesionála v programe Excel. Osvojíš si tajomstvá makier a jazyka VBA. Naučíme ťa konštrukcie jazyka VBA, ošetrovať chyby, aj efektívne spracovávať dáta. Základy objektového modelu budú pre teba samozrejmosťou. Budeš schopný vytvárať používateľské funkcie a kontingenčné tabuľky priamo v kóde. Ako absolvent kurzu Excel IV. Expert: Programovanie vo VBA zvládneš používať ovládacie prvky ako tlačidlo, checkbox, radio button a zoznamy.

Osnova

I. Základy jazyka VBA

Premenné
Dôležité konštrukcie VBA
Text vo VBA
Čísla vo VBA
Dátum vo VBA

II. Základy objektového modelu Microsoft Excel

Objekt Application
Objekty Workbook a Worksheet
Kolekcia Sheets a Worksheets
Objekt Range
Grafy
Kontingenčné tabuľky

III. Používateľské funkcie (UDF)

Procedúry a funkcie
Použitie vlastných funkcií ako vzorcov v liste
Príklady používateľských funkcií

IV. Programovanie ovládacích prvkov

Rozdiel medzi ovládacími prvkami typu ActiveX a Forms
Najpoužívanejšie ovládacie prvky
Ako pristupovať k ovládacím prvkom na liste cez VBA

Autor

Miroslav Reiter

Certifikácie: Microsoft certifikovaný tréner, Oracle certifikovaný tréner, Google partner tréner, ITIL, PRINCE2 tréner Referencie: IBM, Panasonic, Ministerstvo obrany SR, ČSOB, Generali, Tatra banka, Európska komisia, SPP, Pixel Federation, ESET

Všetky kurzy autora