Požiadavky a vstupné znalosti

  • Na absolvovanie tohto kurzu nie sú potrebné žiadne skúsenosti s kódovaním a programovaním
  • Základy práce s PC a Windows, Linux alebo Mac OS X
  • Základy práce s kancelárskym balíkom Microsoft Office, OpenOffice alebo LibreOffice
  • Základy práce s textovým editorom

Popis kurzu

Máš základné skúsenosti s tvorbou webových stránok a chceš posunúť na vyššiu úroveň? Online kurz PHP pre začiatočníkov je určený presne pre teba. Naučíš sa základy jazyka PHP, a rozbehneš svoj prvý Apache Server. Naučíš sa používať premenné, polia či operátory. Absolvent online kurzu dokáže vytvárať a spracovávať dáta z vlastných formulárov. Budeš si vedieť vytvoriť vlastnú anketu alebo knihu návštev. Nahrávanie, prenášanie, čítanie súborov ti nebude robiť žiadny problém.

Komu je kurz určený

  • Programátori
  • Začínajúci PHP developeri
  • Softvéroví inžinieri
  • Web developeri a editori

Obsah kurzu Online kurz PHP I. Začiatočník

I. Základy jazyka PHP

Ako funguje PHP
Ako vkladať PHP kód do stránok HTML
Inštalácia a nastavenie Apache Servera
Informácie o PHP – phpinfo()
Výpis textu na obrazovku – echo
Komentáre

II. Premenné

Nepriame odkazy na premenné
Správa premenných – isset(), unset(), empty()
Superglobálne premenné

III. Základné dátové typy

Celé čísla
Reálne čísla
Reťazce – úvodzovky, apostrofy, syntax Here-doc
Logické hodnoty
Prázdne hodnoty – null
Prostriedky – resources
Konštanty

IV. Polia

Práca s prvkami pola
Úpravy a tvorba nových prvkov pola
Čítanie hodnôt polí
Prechádzanie pola pomocou príkazu foreach

V. Operátory

Binárne operátory – číselné operátory, operátor spojenia
Operátory priradenia
Operátory porovnania
Logické operátory
Unárne operátory
Operátory negácie
Inkrementačné a dekrementačné operátory
Operátory pretypovania
Ternárny operátor

VI. Spracovanie dát z formulára

Tvorba formulárov
Typy formulárových vstupov
Metódy GET a POST

VII. Riadiace štruktúry

Podmienkové riadiace štruktúry – if, switch
Cyklické riadiace štruktúry – while, do while, for
Riadenie cyklov – break, continue
Riadiace štruktúry pre zahrňovanie kódu – include, eval()

VIII. Funkcie

Užívateľsky definovaná funkcia
Kontext funkcie

IX. Tradičné doplnky

Súbory a prúdy
Vytvorenie ankety
Spracovanie kalendárnych dát
Vytvorenie počítadla návštev
Vytvorenie knihy návštev

X. Práca so súbormi a adresármi

Otvorenie a uzavretie súboru
Zobrazenie a pohyb v súbore
Čítanie, zápis, pridávanie, mazanie
Kopírovanie, mazanie a premenovanie
Atribúty súborov
Pridávanie, mazanie adresárov
Prenášanie a upload súborov

Často kladené otázky

Čo je Online kurz PHP I. Začiatočník?

Online kurz PHP I. Začiatočník je populárny jazyk pre tvorbu.

Kto používa Online kurz PHP I. Začiatočník?

ESET, Verlag Dashöfer, NIKE, Siemens, ui42, T-Systems, Orange, DWC Slovakia, Martinus, Hyperia, MUZIKER, IBM

Kde sa používa Online kurz PHP I. Začiatočník?

Internetové stránky, informačné systémy a intranet, mobilné aplikácie, LMS a CMS systémy, eshopy, blogy, stránky s dokumentáciou, informačné portály a noviny

Prečo sa používa Online kurz PHP I. Začiatočník?

Skoro každá firma a organizácia má dnes internetovú stránku a webovú aplikáciu. Tie treba spravovať a ďalej sa o ne starať.

Aké sú TOP certifikácie na Online kurz PHP I. Začiatočník?

Microsoft HTML5 Application Development Fundamentals od 150 Eur. Microsoft Programming in HTML5 with JavaScript and CSS3 od 200 Eur. Spring od 250 Eur. Liferay od 250 Eur. Ethical Hacker od 600 Eur. Certifikačná skúška nie je súčasťou kurzu. Treba si za ňu priplatiť extra.

Aké programy a nástroje používa Online kurz PHP I. Začiatočník?

NetBeans, Eclipse, produkty Jetbrains, Visual Studio, Notepad++, Sublime, Atom, Vim, Adobe Dreamweaver, WinSCP, FileZilla, Git, GitHub Desktop, WAMP, XAMPP, TopStyle, Selenium

Lektori

Miroslav Reiter

Certifikácie: Microsoft certifikovaný tréner, Oracle certifikovaný tréner, Google partner tréner, ITIL, PRINCE2 tréner Referencie: IBM, Panasonic, Ministerstvo obrany SR, ČSOB, Generali, Tatra banka, Európska komisia, SPP, Pixel Federation, ESET

Všetky kurzy lektora