Požiadavky a vstupné znalosti

  • Na absolvovanie tohto kurzu nie sú potrebné žiadne skúsenosti s kódovaním a programovaním
  • Základy práce s PC a Windows, Linux alebo Mac OS X
  • Základy práce s kancelárskym balíkom Microsoft Office, OpenOffice alebo LibreOffice
  • Základy práce s textovým editorom

Popis kurzu

Na kurze PHP, práca s databázou MySQL sa dozvieš základy databáz v PHP a jazyka SQL. Databáza a jazyk PHP je základom väčšiny úspešných webových aplikácií ako Facebook či Twitter. Na kurze sa dozvieš ako používať SQL dopyty na manipuláciu dát v databáze. Naučíš sa importovať a exportovať databázu do CSV a textového súboru. Naučíš sa samostatne navrhnúť vlastnú databázu podľa potreby a prepojiť ju so svojím PHP skriptom.

Komu je kurz určený

  • Web developeri
  • Programátori
  • PHP developeri
  • Absolventi kurzu PHP II. Pokročilý

Obsah kurzu Online kurz PHP III. Práca s databázou MySQL

I. Úvod do databáz v PHP

Dáta a informácie
Databáza, záznamy a atribúty
Systém riadenia databáz DBMS
Databázové aplikácie
Architektúry DBMS
Funkcie DBMS
Výhody a nevýhody DBMS
Relačný model a integrita

II. Základy jazyka SQL

Pravidlá syntaxe jazyka SQL
Jednoduché dopyty – Select
Zistenie počtu odlišných hodnôt – Distinct
Obmedzenie počtu vypísaných záznamov – Limit
Triedenie dopytov – Order by
Výber záznamov na základe podmienky – Where, Having
Spojenie dát z viacero tabuliek – Join
Sub select
Zjednotenie výsledkov dopytov – Union
Funkcie pre zoskupenie – Group by
Úprava dát
Vloženie záznamov – Insert
Zmena obsahu záznamov – Update
Odstránenie záznamov – Delete
Vytvorenie databázy – Create database
Vytvorenie tabuliek – Create table
Zmena návrhu tabuľky – Alter table
Mazanie tabuliek – Drop table

III. Návrh databáz

Základy návrhu
Typy tabuliek – MyISAM, InnoDB, HEAP
Dátové typy - celé a reálne čísla, dátum a čas, reťazce. binárne dáta
Možnosti a atribúty
Tipy a triky pre návrh databáz
Normálne formy I. II. a III.
Relácie – 1:1, 1:n, 1:m
Primárny a cudzí kľuč
Indexy
Referenčná integrita
Pohľady – definovanie, zmena a možnosti

IV. Inštalácia a konfigurácia MySQL

Verzia a licencovanie
Inštalácia Apache v operačnom systéme Windows
Spustenie a zastavenie serveru Apache
Inštalácia, používanie a zabezpečenie XAMPP
Konfigurácia a správa MySQL
Nástroje pre správu MySQL – MySQL Dump, MySQL Admin, MySQL Administrator
Znakové sady

V. phpMyAdmin

Inštalácia a konfigurácia
Testovanie a zabezpečenie phpMyAdmin
Správa užívateľov a oprávnení
Vytvorenie databáz a tabuliek
Prevádzanie zmien u existujúcich tabuliek
Vytvorenie indexu cez viac stĺpcov
Nastavenie pravidiel cudzieho kľúča
Vkladanie dát do databáz, ich prehliadanie a úprava
Spustenie príkazov jazyka SQL
Import a export databáz - do súboru SQL, CSV a textového súboru
Funkcie pre správu
Ukladanie informácií o relácií
Vytvorenie grafu relácii vo formáte PDF

VI. Riešenia využívajúce jazyk SQL

Úprava reťazcov
Krížové tabuľky – kontigenčné tabuľky
Vyhľadávanie duplicitných položiek
Porovnávanie so vzormi – Like a Regexp
Fulltextové vyhľadávanie

VII. Prístup k databázam MySQL prostredníctvom PHP

Funkcia mysql
Vytvorenie pripojenia
Spustenie príkazov SQL
Spracovanie výsledkov dopytom Select
Príklady na príkaz Select
Názvy stĺpcov a ďalšie meta-informácie
Transakcie
Ošetrenie a vyhľadávanie chýb
Triedy, metódy a vlastnosti mysqli
Testovanie dostupnosti
Vytvorenie pripojenia pomocou real_connect
Súčasné spustenie viacero SQL príkazov
Príkazy SQL s parametrami
Ukladanie funkcií databáz do tried

Často kladené otázky

Čo je Online kurz PHP III. Práca s databázou MySQL?

Online kurz PHP III. Práca s databázou MySQL je populárny jazyk pre tvorbu.

Kto používa Online kurz PHP III. Práca s databázou MySQL?

ESET, Verlag Dashöfer, NIKE, Siemens, ui42, T-Systems, Orange, DWC Slovakia, Martinus, Hyperia, MUZIKER, IBM

Kde sa používa Online kurz PHP III. Práca s databázou MySQL?

Internetové stránky, informačné systémy a intranet, mobilné aplikácie, LMS a CMS systémy, eshopy, blogy, stránky s dokumentáciou, informačné portály a noviny

Prečo sa používa Online kurz PHP III. Práca s databázou MySQL?

Skoro každá firma a organizácia má dnes internetovú stránku a webovú aplikáciu. Tie treba spravovať a ďalej sa o ne starať.

Aké sú TOP certifikácie na Online kurz PHP III. Práca s databázou MySQL?

Microsoft HTML5 Application Development Fundamentals od 150 Eur. Microsoft Programming in HTML5 with JavaScript and CSS3 od 200 Eur. Spring od 250 Eur. Liferay od 250 Eur. Ethical Hacker od 600 Eur. Certifikačná skúška nie je súčasťou kurzu. Treba si za ňu priplatiť extra.

Aké programy a nástroje používa Online kurz PHP III. Práca s databázou MySQL?

NetBeans, Eclipse, produkty Jetbrains, Visual Studio, Notepad++, Sublime, Atom, Vim, Adobe Dreamweaver, WinSCP, FileZilla, Git, GitHub Desktop, WAMP, XAMPP, TopStyle, Selenium

Lektori

Miroslav Reiter

Certifikácie: Microsoft certifikovaný tréner, Oracle certifikovaný tréner, Google partner tréner, ITIL, PRINCE2 tréner Referencie: IBM, Panasonic, Ministerstvo obrany SR, ČSOB, Generali, Tatra banka, Európska komisia, SPP, Pixel Federation, ESET

Všetky kurzy lektora