Na kurze PHP, práca s databázou MySQL sa dozvieš základy databáz v PHP a jazyka SQL. Databáza a jazyk PHP je základom väčšiny úspešných webových aplikácií ako Facebook či Twitter. Na kurze sa dozvieš ako používať SQL dopyty na manipuláciu dát v databáze. Naučíš sa importovať a exportovať databázu do CSV a textového súboru. Naučíš sa samostatne navrhnúť vlastnú databázu podľa potreby a prepojiť ju so svojím PHP skriptom.

Osnova

I. Úvod do databáz v PHP

Dáta a informácie
Databáza, záznamy a atribúty
Systém riadenia databáz DBMS
Databázové aplikácie
Architektúry DBMS
Funkcie DBMS
Výhody a nevýhody DBMS
Relačný model a integrita

II. Základy jazyka SQL

Pravidlá syntaxe jazyka SQL
Jednoduché dopyty – Select
Zistenie počtu odlišných hodnôt – Distinct
Obmedzenie počtu vypísaných záznamov – Limit
Triedenie dopytov – Order by
Výber záznamov na základe podmienky – Where, Having
Spojenie dát z viacero tabuliek – Join
Sub select
Zjednotenie výsledkov dopytov – Union
Funkcie pre zoskupenie – Group by
Úprava dát
Vloženie záznamov – Insert
Zmena obsahu záznamov – Update
Odstránenie záznamov – Delete
Vytvorenie databázy – Create database
Vytvorenie tabuliek – Create table
Zmena návrhu tabuľky – Alter table
Mazanie tabuliek – Drop table

III. Návrh databáz

Základy návrhu
Typy tabuliek – MyISAM, InnoDB, HEAP
Dátové typy - celé a reálne čísla, dátum a čas, reťazce. binárne dáta
Možnosti a atribúty
Tipy a triky pre návrh databáz
Normálne formy I. II. a III.
Relácie – 1:1, 1:n, 1:m
Primárny a cudzí kľuč
Indexy
Referenčná integrita
Pohľady – definovanie, zmena a možnosti

IV. Inštalácia a konfigurácia MySQL

Verzia a licencovanie
Inštalácia Apache v operačnom systéme Windows
Spustenie a zastavenie serveru Apache
Inštalácia, používanie a zabezpečenie XAMPP
Konfigurácia a správa MySQL
Nástroje pre správu MySQL – MySQL Dump, MySQL Admin, MySQL Administrator
Znakové sady

V. phpMyAdmin

Inštalácia a konfigurácia
Testovanie a zabezpečenie phpMyAdmin
Správa užívateľov a oprávnení
Vytvorenie databáz a tabuliek
Prevádzanie zmien u existujúcich tabuliek
Vytvorenie indexu cez viac stĺpcov
Nastavenie pravidiel cudzieho kľúča
Vkladanie dát do databáz, ich prehliadanie a úprava
Spustenie príkazov jazyka SQL
Import a export databáz - do súboru SQL, CSV a textového súboru
Funkcie pre správu
Ukladanie informácií o relácií
Vytvorenie grafu relácii vo formáte PDF

VI. Riešenia využívajúce jazyk SQL

Úprava reťazcov
Krížové tabuľky – kontigenčné tabuľky
Vyhľadávanie duplicitných položiek
Porovnávanie so vzormi – Like a Regexp
Fulltextové vyhľadávanie

VII. Prístup k databázam MySQL prostredníctvom PHP

Funkcia mysql
Vytvorenie pripojenia
Spustenie príkazov SQL
Spracovanie výsledkov dopytom Select
Príklady na príkaz Select
Názvy stĺpcov a ďalšie meta-informácie
Transakcie
Ošetrenie a vyhľadávanie chýb
Triedy, metódy a vlastnosti mysqli
Testovanie dostupnosti
Vytvorenie pripojenia pomocou real_connect
Súčasné spustenie viacero SQL príkazov
Príkazy SQL s parametrami
Ukladanie funkcií databáz do tried

Autor

Miroslav Reiter

Certifikácie: Microsoft certifikovaný tréner, Oracle certifikovaný tréner, Google partner tréner, ITIL, PRINCE2 tréner Referencie: IBM, Panasonic, Ministerstvo obrany SR, ČSOB, Generali, Tatra banka, Európska komisia, SPP, Pixel Federation, ESET

Všetky kurzy autora