Online kurz PHP V. OOP ťa naučí

 • Programovať objektovo orientovaným spôsobom
 • Definovať typy v argumentoch funkcií
 • Pracovať s návrhovými vzormi
 • Ošetrovať výnimky
 • Vytvárať webové aplikácie
 • Pracovať s objektami
 • Riešiť problémy s kompatibilitou
 • Spracovať XML v PHP

Cieľové skupiny a Komu je kurz určený

 • PHP programátori
 • Programátori
 • Softvéroví inžinieri
 • Frontend developeri
 • Vývojári aplikácii
 • Web developeri

Obsah a Učebná Osnova online kurz PHP V. OOP

Príručka kurz PHP

Príručka kurz PHP 77 strán

I. PHP ako objektovo orientovaný jazyk

Úvod do OOP
Objekty
Deklarácia triedy
Tvorba objektov
Deštruktory
Metódy a vlastnosti – verejné, chránené a súkromné
Konštanty triedy – duplikácia objektov
Polymorfizmus
Identifikátory parent:: a self::
Operátor instanceof
Abstraktné metódy a triedy
Rozhranie
Dedičnosť rozhrania
Konečné metódy
Konečné triedy
Metoda _toString()
Ošetrenie výnimiek
Funkcia _autoload()
Definícia typov v argumentoch funkcií

II. Pokročilé objektové programovanie a návrhové vzory v PHP

Úvod do pokročilého OOP
Možnosti preťažovania
Iterátory
Návrhové vzory
Reflexie
Objektový model
Ako predávať objekty funkciám
Režim kompatibility
Direktíva E_STRICT
Ďalšie problémy s kompatibilitou

III. Použitie XML v PHP

Slovníček pojmov
Spracovanie dokumentu XML
SimpleXML
PEAR
Prevody súborov XML
Komunikácia prostredníctvom XML

Často Kladené Otázky FAQ

Čo je PHP V. OOP?

Online kurz PHP V. OOP je zameraný na objektovo orientované programovanie, ktoré umožňuje štrukturovať a organizovať kód pomocou objektov a tried. Objekt je inštancia triedy, ktorá zahrňuje dáta a metódy, ktoré s týmito dátami pracujú.

Kto používa PHP V. OOP?

Websupport, Národná diaľničná spoločnosť, GymBeam, CTSolutions, STEP software, UNIZDRAV Prešov, SPORTISIMO, Lenovo, SuperFaktura, MaxiTicket

Kde sa používa PHP V. OOP?

Webové aplikácie, e-shopy a elektronický obchod, CMS (Content Management System), Frameworky, API, spracovanie dát

Prečo sa používa PHP V. OOP?

Znovupoužiteľnosť a modularita kódu, zlepšená organizácia a štruktúra kódu, zvýšená flexibilita a rozšíriteľnosť, modularita a testovateľnosť, širšia komunitná podpora a dostupnosť

Aké sú TOP certifikácie na PHP V. OOP?

Zend Certified PHP Engineer (ZCE) od 178 Eur. PHP Certification CancanIT od 110 Eur. W3Schools PHP Certification od 87 Eur. Certifikačná skúška nie je súčasťou kurzu. Treba si za ňu priplatiť extra.

Aký je plat? Koľko zarábajú pozície s kurzom PHP V. OOP?

Priemerná mzda PHP programátora je 2359 Eur podľa portálu platy.sk. Pozície zamerané na tvorbu webových aplikácií patria k tým najlukratívnejším a veľmi žiadaným. Odporúčame si informáciu overiť vzhľadom k inflácii a rôznym regiónom.

Aké programy a nástroje používa PHP V. OOP?

PhpStorm, Eclipse, Visual Studio Code, NetBeans, Sublime Text, Frameworky, Composer, phpMyAdmin, Adminer

Lektori

miroslav reiter

Miroslav Reiter

Programátor, manažér a marketér, ktorý mudruje vo vlastnej vzdelávacej spoločnosti IT Academy. Workoholik so 134 certifikáciami a 13 titulmi. Vytvoril som vzdelávaciu platformu VITA.sk, pretože milujem vzdelávanie a všetko čo k nemu patrí. Pomáham firmám ale aj jednotlivcom zlepšovať ich podnikanie a IT. Certifikácie: Microsoft certifikovaný tréner, Google certifikovaný tréner, ITIL, PRINCE2 tréner. 40000+ vyškolených klientov a 1000+ firiem, ktorým som pomohol. Vybrané referencie: Národná Rada SR, Slovnaft, IBM, Panasonic, Ministerstvo obrany SR, ČSOB, Generali, Tatra banka, Európska komisia, SPP, Pixel Federation, ESET.

Všetky kurzy lektora