Online kurz PHP V. OOP ťa naučí

 • Programovať objektovo orientovaným spôsobom
 • Definovať typy v argumentoch funkcií
 • Pracovať s návrhovými vzormi
 • Ošetrovať výnimky
 • Vytvárať webové aplikácie
 • Pracovať s objektami
 • Riešiť problémy s kompatibilitou
 • Spracovať XML v PHP

Popis kurzu

Online kurz PHP objektovo orientované programovanie, je pre vás skvelým štartom do vytvárania webových aplikácií. Naučíme sa pracovať s objektami, triedami či konštruktormi. Porozumiete objektovému modelu a pokročilému objektovému programovaniu. Nebudete mať problém so spracovaním a používaním XML dokumentov v PHP.

Komu je kurz určený

 • PHP developeri
 • Programátori
 • Vývojári aplikácii
 • Frontend developeri

Obsah online kurz PHP V. OOP

Príručka kurz PHP

Príručka kurz PHP 77 strán

I. PHP ako objektovo orientovaný jazyk

Úvod do OOP
Objekty
Deklarácia triedy
Tvorba objektov
Deštruktory
Metódy a vlastnosti – verejné, chránené a súkromné
Konštanty triedy – duplikácia objektov
Polymorfizmus
Identifikátory parent:: a self::
Operátor instanceof
Abstraktné metódy a triedy
Rozhranie
Dedičnosť rozhrania
Konečné metódy
Konečné triedy
Metoda _toString()
Ošetrenie výnimiek
Funkcia _autoload()
Definícia typov v argumentoch funkcií

II. Pokročilé objektové programovanie a návrhové vzory v PHP

Úvod do pokročilého OOP
Možnosti preťažovania
Iterátory
Návrhové vzory
Reflexie
Objektový model
Ako predávať objekty funkciám
Režim kompatibility
Direktíva E_STRICT
Ďalšie problémy s kompatibilitou

III. Použitie XML v PHP

Slovníček pojmov
Spracovanie dokumentu XML
SimpleXML
PEAR
Prevody súborov XML
Komunikácia prostredníctvom XML

Často kladené otázky

Čo je Online kurz PHP V. OOP?

Online kurz PHP V. OOP je populárny jazyk pre tvorbu.

Kto používa Online kurz PHP V. OOP?

ESET, Verlag Dashöfer, NIKE, Siemens, ui42, T-Systems, Orange, DWC Slovakia, Martinus, Hyperia, MUZIKER, IBM

Kde sa používa Online kurz PHP V. OOP?

Internetové stránky, informačné systémy a intranet, mobilné aplikácie, LMS a CMS systémy, eshopy, blogy, stránky s dokumentáciou, informačné portály a noviny

Prečo sa používa Online kurz PHP V. OOP?

Skoro každá firma a organizácia má dnes internetovú stránku a webovú aplikáciu. Tie treba spravovať a ďalej sa o ne starať.

Aké sú TOP certifikácie na Online kurz PHP V. OOP?

Microsoft HTML5 Application Development Fundamentals od 150 Eur. Microsoft Programming in HTML5 with JavaScript and CSS3 od 200 Eur. Spring od 250 Eur. Liferay od 250 Eur. Ethical Hacker od 600 Eur. Certifikačná skúška nie je súčasťou kurzu. Treba si za ňu priplatiť extra.

Aké programy a nástroje používa Online kurz PHP V. OOP?

NetBeans, Eclipse, produkty Jetbrains, Visual Studio, Notepad++, Sublime, Atom, Vim, Adobe Dreamweaver, WinSCP, FileZilla, Git, GitHub Desktop, WAMP, XAMPP, TopStyle, Selenium

Lektori

miroslav reiter

Miroslav Reiter

Programátor a marketér, ktorý mudruje vo vlastnej vzdelávacej spoločnosti IT Academy. Workoholik so 114 certifikáciami a 12 titulmi. Vytvoril vzdelávaciu platformu vita.sk, pretože miluje vzdelávanie a všetko čo k nemu patrí. Pomáham firmám ale aj jednotlivcom zlepšovať ich podnikanie a IT. Je Microsoft certifikovaný tréner, Google certifikovaný tréner, ITIL a PRINCE2 tréner. Referencie: IBM, Panasonic, Ministerstvo obrany SR, ČSOB, Generali, Tatra banka, Európska komisia, SPP, Pixel Federation, ESET.

Všetky kurzy lektora