Kurz je vhodný, ak sa chceš naučiť programovať dynamické webové stránky. Na kurze PHP pokročilý sa naučíš detailnú konfiguráciu Apache servera, PHP alebo e-mailov. Budeme pracovať s viacrozmernými poliami, alebo s funkciou list. Naučíš sa prechádzať poľom, pomocou príkazu foreach. Ukážeme ti ako v PHP naprogramovať webová aplikáciu. Na kurze preberieme bezpečnosť skriptov, ochranu formulárov, či časté programátorské chyby. Budeš vedieť vygenerovať súbor MS Word a Excel. Nebudeš mať problém s odosielaním e-mailov, alebo odosielaním súborov.

Osnova

I. Nastavenie Apache a PHP

Konfigurácia Apache - httpd.conf, access.conf a srm.conf.
ServerType a ServerRoot
Port, ServerAdmin a ServerName
DocumentRoot, Directory a Location
Obmedzovanie prístupu
ErrorDocument
Interné a externé moduly
Nastavenie php.ini a .user.ini
Register_globals
Nastavanie e-mailov
Error_reporting

II. Polia

Funkcia array()
Práca s vnorenými polia – viacrozmerné polia
Prechádzanie pola pomocou príkazu foreach
Prechádzanie pola pomocou funkcie list() a each()
Funkcia reset()

III. Funkcie

Vrátenie výsledkov hodnotou
Vrátenie výsledku odkazom
Deklarácia argumentov funkcie
Statické premenné

IV. Ako v PHP naprogramovať webovú aplikáciu

Kód PHP v súboroch HTML
Užívateľský vstup
Techniky “zabezpečenia“ skriptov
Užívateľské relácie
Odosielanie súborov
Architektúra

V. Bezpečné užívateľské vstupy a PHP skripty

Časté chyby
Ochrana premenných a formulárov
Globálne premenné
Superglobálne premenné Session a Cookie – vytvorenie, ukladanie a vymazanie
HTTP hlavička – princíp, typy odpovedí, verzie
Skriptovanie medzi servermi
Vkladanie SQL kódu a SQL injections
XSS a CSRF

VI. Ošetrovanie výnimiek

Programátorské chyby – syntaktické a sémantické
Kľúčové slová include a require
Nedefinované typy – premenné a konštanty, indexy pola, funkcie a logické chyby
Nedefinované typy – premenné a konštanty, indexy pola, funkcie a logické chyby
Chyby pri behu programu
Chyby spôsobené funkciami jazyka PHP
Oznamovanie a umlčanie chýb
Chyby rozhrania PEAR
Výnimky – konštrukcia try catch throw

VII. Tradičné doplnky

Súbory a prúdy
Regulárne výrazy
Vygenerovanie obrázkov a captcha
Práca s grafickou knižnicou GD
Vygenerovanie dokumentov MS Word a Excel
Odoslanie e-mailu

VIII. Redakčné systémy

Základné funkcie – správa a publikácia súborov, kalendárne funkcie, štatistika prístupov
WYSIWYG editor
Biznis moduly – eshop, sklad, webmail
Komunitné moduly – forum, chat, hodnotenia a ankety
Marketing moduly – newsletter, mailing list, správa bannerov
Existujúce CMS

IX. Webserver a webhosting

Typy hostingov – free, zdieľaný, multihosting, virtuálny a dedikovaný server
Prenos dát cez FTP protokol
Ponuka a služby slovenských poskytovateľov webhostingu

Autor

Miroslav Reiter

Certifikácie: Microsoft certifikovaný tréner, Oracle certifikovaný tréner, Google partner tréner, ITIL, PRINCE2 tréner Referencie: IBM, Panasonic, Ministerstvo obrany SR, ČSOB, Generali, Tatra banka, Európska komisia, SPP, Pixel Federation, ESET

Všetky kurzy autora