Kurz Počítačové siete I. Základy počítačových sietí ťa naučí ako sa cez počítačové siete posielajú správy, ako si nastaviť sieťový adaptér a vysvetlíme ti základné princípy pre počítačové siete. Na kurze Počítačové siete I. Základy počítačových sietí zistíš, čo sa skrýva za oblakom nazývaným internet, ako putuje email a čo sa udeje, keď si otvoríte web stránku. Absolvent kurzu Počítačové siete I. Základy počítačových sietí získa prehľad vo väčšine sieťovacích zariadení a predovšetkým pevné základy zo sieťovej problematiky.

Osnova

I. Úvod do počítačových sietí

Základné pojmy
Komunikačná sieť
História
Počítačová sieť
Internet
Cloud

II. Posielanie správ po sieti

Spojenie
Médium
Uzol
Formát správy
Lokálne nastavenie pre komunikáciu so sieťou

III. Sieťové zariadenia

Označenie v diagramoch
Operačný systém zariadení v sieti
Sieťové procesy a aplikácie
Router
Switch
Hub
Bridge
Repeater
Kabeláž
Modem
Gateway
Load balancer
Firewall
Proxy server
Access Point
Client / Host
Firewall
Network Cloud
Access Point
Proxy server
Server - End point
Server - Checkpoint

IV. Rozdelenie počítačových sietí

Podľa topológie
Podľa funkčného vzťahu
Podľa územného rozsahu (veľkosti)
Špecificky podľa funkcionality

V. Sieťovace princípy

Broadcast doména
Kolízna doména
Multiplexing
Segmentácia
Client-Server
Peer-to-peer
Parametre siete

VI. Princípy sieťovacích protokolov

CSMA/CD
ARP
SCP
Telnet
SSH
DHCP
DNS

VII. Matematický základ

Binárne kódovanie a prevod dát
Výpočet veľkosti dát
Výpočet rýchlosti posielania dát

VIII. Model OSI

Opis jednotlivých vrstiev modelu OSI
Zapúzdrenie rámca, packetu, segmentu

IX. Praktická časť

Zistenie nastavení sieťovej karty
Nastavenie sieťovej karty
Otvorenie tunelového spojenia
Posielanie súborov po sieti

X. Názorná ukážka

Ako putuje email
Ako sa pripojím na web

Autor

Ľuboš Adamka

Certifikácie: Certifikovaný SAP tréner Referencie: ŽSR, KPMG Slovensko, Continental Matador Truck Tires, Vodohospodárska výstavba, SAS automotive, Kaufland Slovenská republika

Všetky kurzy autora