Kurz Počítačové siete II. Základy routingu a switchingu je ideálny pre absolventa kurzu Počítačové siete I. Na kurze Počítačové siete II. ťa naučíme, ako si nakonfigurovať prepínač a router. Vysvetlíme si rozdiel medzi modelom OSI a TCP/IP. Pojmy ako TCP, IPv4, UDP, NAT, DHCP a DNS pre teba nebudú problémom. Kurz ti vštiepi matematický základ sieťových adries, subnetting a supernetting. V praktickej časti sa stretnete aj s programom Packet-Tracer. Absolvent kurzu Počítačové siete II. Základy routingu a switchingu si bude vedieť sám navrhnúť a zostaviť malú počítačovú sieť.

Osnova

I. Zopakovanie základných pojmov z počítačových sietí

Základné pojmy
Počítačové siete
Internet
Spojenie
Médium
Počítač, telefón, server a iné sieťové zariadenia
Zariadenie schopné komunikácie v sieti
Lokálne nastavenie pre komunikáciu so sieťou
Rozdelenie počítačových sietí

II. Sieťové zariadenia

Host/Client
Kabeláž
Switch
Hub
Router
Modem
›Podľa topológie
Podľa funkčného vzťahu
Podľa územného rozsahu (veľkosti)
Špecificky podľa funkcionality

III. Princípy sietí

Switching
Routing
Unicast
Multicast
Broadcast
Subnet mask
Default Gateway

IV. Komunikačné protokoly

TCP
UDP
ARP
NAT
ICMP
MAC
LLC
Ethernet II.
IPv4.
DHCP
DNS

V. Matematický základ sietí

Kódovanie adries z/do binárnej sústavy
Binárny operátor AND
Rozdeľovanie adresného priestoru
VLSM vs. CIDR
Hľadanie obtlačkov v komunikácii

VI. Model siete

OSI vs. TCP/IP
Správa a zapúzdrenie v OSI
Správa a zapúzdrenie v TCP/IP

VII. Praktická časť

Tvorba sieťovej kabeláže
Práca s CISCO Packet-Tracer
Zostavenie malej siete a jej konfigurácia

VIII. Názorná ukážka

Domáca alebo malá kancelárska sieť
Ako funguje vyhľadávanie cez Google

Autor

Ľuboš Adamka

Certifikácie: Certifikovaný SAP tréner Referencie: ŽSR, KPMG Slovensko, Continental Matador Truck Tires, Vodohospodárska výstavba, SAS automotive, Kaufland Slovenská republika

Všetky kurzy autora