Kurz Počítačové siete IV. Bezpečnosť WIFI sietí je vhodný pre skúsenejších používateľov v oblasti počítačových sietí alebo ľudí, ktorí už absolvovali kurz Počítačové siete III. Základy bezpečnosti sietí. Na kurze Počítačové siete IV. sa dozvieš niečo o štandardoch (802.11, 802.11y), bezdrôtových prístupových bodoch, smerovačoch, bránach a bezdrôtových sieťach OLPC XO. Naučíš sa pracovať s anténami a softwarom pre bezdrôtové siete. Absolventom kurzu Počítačové siete IV. Bezpečnosť WIFI sietí nebude robiť problém ani zabezpečenie či konfigurácia IPSec na Cisco smerovačoch.

Osnova

I. Štandardy 802.11x

Prekonaný štandard 802.11
Štandard 802.11y
Modulácie
Protokoly 802.11
WiMax, ZigBee, Bluethoot

II. Bezdrôtové prístupové body a brány

Opakovače a mosty
Bezdrôtový distribučný systém

III. Bezdrôtové smerovače a brány

Konfigurácia smerovača
Upgrady firmware smerovače

IV. Bezdrôtové siete OLPC XO

Bezdrôtové siete OLPC XO

V. Antény

Charakteristiky antén
Technológia MIMO

VI. Software pre bezdrôtové siete

Software pre bezdrôtové siete

VII. Zabezpečenie

Protokoly WEP
Protokoly WPA
Konfigurácia Cisco Aironet 1130ag,
Útok na WEP, WPA, WPA2

VIII. Konfigurácia IPSec na Cisco smerovačoch

Konfigurácia crypto-map
Security profile
Vytvorenie ipsec tunela
Verifikácia
Konfigurácia tunnel mód/transport mód

Autor

Ľuboš Adamka

Certifikácie: Certifikovaný SAP tréner Referencie: ŽSR, KPMG Slovensko, Continental Matador Truck Tires, Vodohospodárska výstavba, SAS automotive, Kaufland Slovenská republika

Všetky kurzy autora