Kurz Počítačové siete V. VoIP ťa oboznámi so základnými princípmi protokolu VoIP a ukáže ti široké možnosti jeho využitia pre počítačové siete. Na kurze Počítačové siete V. sa zrozumiteľnou formou oboznámiš s viacerými signalizačnými protokolmi VoIP, spoznáš význam skratiek RTP, RTCP, cRTP či SCCP. Zistíš rozdiely medzi využívaním analógových a digitálnych hlasových portov. Absolvent kurzu Počítačové siete V. VoIP bude mať v tejto problematike nielen výborný prehľad, ale zároveň mu nebude robiť problém konfigurácia Cisco Unified Border Element a prepojovanie jednotlivých sietí.

Osnova

I. Predstavenie sietí VoIP (Voice over IP)

Základné princípy protokolu VoIP
Architektúra Cisco Unified Communications
Protokol SIP (Session Initiation Protocol)
Protokol SCCP (Skinny Client Control Protocol)
Porovnanie signalizačných protokolov VoIP
Faktory služby VoIP, ktoré je treba zvážiť
Protokoly pre prenos médií
Protokol RTP (Real-Time Transport Protocol)
Protokol RTCP (RTP Control Protocol)
Protokol cRTP (Compressed RTP)
Protokol sRTP (Secure RTP)
Predstavenie brán VoIP
Princíp používania brán
Moderné platformy hardwarových brán
Známe a rozšírené podnikové modely
Modely nasadenia IP telefónie

II. Zváženie prvkov návrhu VoIP

Základy návrhu
IP sieť a čistota zvuku
Merania kvality zvuku
VoIP a QoS
Prenos modulovaných dát cez sieť IP
Vysvetlenie používania metód Pass-Through, Relay a Store-and-Forward pre faxy a modemy
Signalizačné protokoly brán a metódy Pass-Through a Relay pre faxy
Podpora DTMF
Spracovanie hlasových paketov pomocou kodekov a procesorov DSP
Dopad hlasových vzoriek a veľkosť paketov na šírku pásma
Zložitosť kodekov

III. Signalizácia volania prostredníctvom digitálnych hlasových portov

Predstavenie digitálnych hlasových portov
Digitálne trunky
CAS T1
CAS E1 R2
ISDN
Signalizácia ISDN
Použitie QSIG k digitálnej signalizácií

IV. Brány VoIP a protokoly riadenia brán

Konfigurácia H.323
Prečo H.323
Sieťové komponenty H.323
Tok hovoru H.323
Implementácia brán MGCP
Implementácia brán SIP
Prečo SIP
Architektúra SIP

V. Stanovenie charakteristík plánu vytáčania

Predstavenie plánu vytáčania
Privilégia volaní
Sledovanie volaní
Základy plánov číslovania

VI. Spojenie s poskytovateľom internetových telefónnych služieb

Predstavenie brány Cisco Unified Border Element
Podpora obrazov Cisco IOS na bránach Cisco UBE
Brány Cisco UBE v podnikových prostrediach
Toky médií na bránach Cisco UBE
Konfigurácia Cisco Unified Border Elements
Konfigurácia prepojenia sietí H.323 na H.323
Konfigurácia prepojenia sietí H.323 na SIP

Autor

Ľuboš Adamka

Certifikácie: Certifikovaný SAP tréner Referencie: ŽSR, KPMG Slovensko, Continental Matador Truck Tires, Vodohospodárska výstavba, SAS automotive, Kaufland Slovenská republika

Všetky kurzy autora