Kurz PostgreSQL I. Začiatočník ťa uvedie do základov objektovo-relačného databázového systému PostgreSQL. Na kurze PostgreSQL I. Začiatočník sa pozrieme na históriu PostgreSQL, súvisiacu terminológiu a potom sa už budeme venovať inštalácii a základným zásadám tvorenia databáz. V záverečnej časti kurzu sa venujeme jazyku SQL, využívaniu agregačných funkcií a práci s tabuľkami. Absolvent kurzu PostgreSQL I. Začiatočník získa užitočné základy pre ďalšiu prácu a využívanie tohto databázového systému, zvládne vytvoriť databázu a rôzne jednoduchšie konfigurácie.

Osnova

I. Úvod do PostgreSQL

Čo je PostgreSQL ?
Prehľad dokumentačných zdrojov
Terminológia a notácie
Hlásenie chýb Guidelines

II. Inštalácia a konfigurácia PostgreSQL

Inštalácia
Architektonické základy
Vytvorenie databázy
Prístup k databáze

III. Jazyk SQL

Koncepty
Vytvorenie novej tabuľky
Naplnenie tabuľky s dátami
Dopytovanie tabuľky
Agregačné funkcie
Aritmetické a logické operátory
Updaty
Vymazanie

Autor

Ľuboš Adamka

Certifikácie: Certifikovaný SAP tréner Referencie: ŽSR, KPMG Slovensko, Continental Matador Truck Tires, Vodohospodárska výstavba, SAS automotive, Kaufland Slovenská republika

Všetky kurzy autora