Online kurz SQL I. Začiatočník je určený každému, kto chce alebo musí pracovať s SQL databázami. V online kurze SQL I. Začiatočník ti vysvetlíme jednoduché princípy a koncepciu tohto jazyka, jednotlivé kategórie príkazov a definovanie databázových objektov. Naučíš sa pracovať so základnými príkazmi, operátormi a inými funkciami. Dozvieš sa tiež, čo je trojhodnotová logika. Absolvent online kurzu SQL I. Začiatočník získa výborné základy a bude schopný samostatne tvoriť vlastné dotazy.

Osnova

I. Princípy relačnej databázy

Čo je databáza
Čo je databázový riadiaci systém
Postup návrhu relačných databáz
Prehľad ukážkovej databázy eshopu

II. Koncepcia jazyka SQL

Čo je SQL
Pripojenie k databáze
Stručná história jazyka SQL
Syntaktické konvencie jazyka SQL
Kategórie príkazov jazyka SQL

III. Definovanie databázových objektov pomocou jazyka SQL

Syntaktické konvencie používané v tejto kapitole
Dátové typy
Hodnoty NULL a trojhodnotová logika
Príkazy jazyka DDL (Data Definition Language)

IV. Načítanie dát pomocou jazyka DQL

Základný príkaz SELECT
Riadenie výsledkov
Filtrovanie riadkov pomocou klauzule WHERE
Aritmetické operátory
Základné funkcie SQL
Agregačné funkcie a zoskupenie riadkov
Operátory zložených dotazov

Autor

Ľuboš Adamka

Certifikácie: Certifikovaný SAP tréner Referencie: ŽSR, KPMG Slovensko, Continental Matador Truck Tires, Vodohospodárska výstavba, SAS automotive, Kaufland Slovenská republika

Všetky kurzy autora