Online kurz Príprava na Certifikáciu OCEB BPMN ťa naučí

 • Osvojiť si kľúčové disciplíny procesného riadenia
 • Zoznámiť sa s best practice postupmi BPMN
 • Používať najlepšie techniky BPMN
 • Modelovať procesy
 • Manažovať procesy
 • Optimalizovať procesy
 • Automatizovať procesy
 • Získať skúsenosti z praxe procesného riadenia

Požiadavky a vstupné znalosti

 • Na absolvovanie tohto kurzu nie sú potrebné žiadne skúsenosti s kódovaním a programovaním
 • Základy práce s PC a Windows, Linux alebo Mac OS X
 • Základy práce s kancelárskym balíkom Microsoft Office, OpenOffice alebo LibreOffice
 • Základy práce s textovým editorom

Popis kurzu

Online kurz je Príprava na Certifikáciu OCEB BPMN vedený ako príprava na zloženie uvedené certifikačnej skúšky, obsah kurzu teda zodpovedá požiadavkám OMG na túto skúšku. V priebehu kurzu si osvojíš kľúčové disciplíny procesného riadenia a ich súvislosti. Zoznámiš sa s osvedčenými best practice postupmi, metódami a technikami BPM. Osvojíš si najpoužívanejšie metódy modelovania procesov s dôrazom na správne pochopenie a praktické využitie notácie BPMN. Zoznámiš sa tiež so skúsenosťami z praxe procesného riadenia a automatizácie procesov aj s najnovšími trendmi v tejto oblasti.

Komu je kurz určený

 • Podnikoví analytici a konzultanti
 • Projektoví manažéri
 • Vedúci pracovníci výrobných a obchodných organizácii i z oblasti verejné správy
 • SW analytici a konzultanti Metodici procesného riadení v najrôznejších organizáciách (podniky, verejná správa, nevládna organizácie)
 • Učitelia vysokých škôl, ktorý prednášajú súvisiace disciplíny
 • Každý, kto má záujem o procesní riadení a jeho hlbšie poznanie, alebo si chce zvýšiť svoju odbornú kvalifikáciu

Obsah online kurz Príprava na Certifikáciu OCEB BPMN

I. Pripraviť účastníkov na certifikačnú skúšku OMG Certified BPM

Skúška, Oblasti, Projekty, Procesy, Draw.io, Úlohy, Udalosti, Brány, Spojnice, XOR, AND, OR, Dokument 2:08:25
Štruktúra, Model Scenár, Vývojové Diagramy, Typy Úloh, Markery, Proces Podpory, Udalosti, Bazény 2:12:40
Požiadavky, Funkcie, SWOT, PESTLE, Business Process, Transakcie, Kompenzácia, Validita 1:45:14

II. Modely, Prezentovanie Modelov

Prezentovanie Modelov, Udalosti, Otázky, Timery, Prerušenia, Test, Eskalácia, Chyby, Tipy 1:47:56
Úvod do BPMN, Glosár, Verzia, Nástroje, Draw.io, Prvky, Events, Tasks, Gateways, XOR, AND 1:44:05
Modely, OR, Artefacts, Documents Objects, Markers, Data Store, Anotation, Loop, Ad Hoc, User, Service 1:31:17

III. Metódy modelovania procesov

OPAKOVANIE Diagram, Eventy, Gateway, Transakcie, Interrupting, Error, Timer, Escalation 1:07:44
Complex Gateway, Udalosti, Functions, Projektový Manažment, Projekt, Proces, Bankomat, Modely, BPA 2:47:37
OPAKOVANIE Štruktúrovaný Model Procesu, Topológia Procesov, Diagram Hierarchie Procesov, Skúšky, Otázky, Výťah 51:00

Často kladené otázky

Čo je Online kurz Príprava na Certifikáciu OCEB BPMN?

Kurz Príprava na Certifikáciu OCEB BPMN slúži ako príprava na certifikačnú skúšku OMG OCEB BPMN. Je vhodný ak máš záujem zdokonaliť sa v kľúčových disciplínach procesného riadenia a pochopiť ich súvislosti.

Kto používa Online kurz Príprava na Certifikáciu OCEB BPMN?

Podnikoví analytici a konzultanti, projektoví manažéri, vedúci pracovníci výrobných a obchodných organizácii i z oblasti verejné správy, SW analytici a konzultanti, metodici procesného riadení v najrôznejších organizáciách (podniky, verejná správa, nevládna organizácie), učitelia vysokých škôl, ktorý prednášajú súvisiace disciplíny, každý, kto má záujem o procesní riadení a jeho hlbšie poznanie, alebo si chce zvýšiť svoju odbornú kvalifikáciu

Kde sa používa Online kurz Príprava na Certifikáciu OCEB BPMN?

Pri analytických činnostiach, pri projektovaní, pri riadení výroby, v organizáciách verejnej správy, pri učení na vysokých školách.

Prečo sa používa Online kurz Príprava na Certifikáciu OCEB BPMN?

Pri fungovaní podnikov a organizácii je dôležite riadiť procesy, hlavne kvôli efektívnemu fungovaniu a zaistení čo najvyššej produktivity práce. K tomu dopomôžu aj techniky BPM.

Aké sú TOP certifikácie na Online kurz Príprava na Certifikáciu OCEB BPMN?

MySQL Database Administration od 250 Eur. MySQL Database Developer od 250 Eur. MCSA SQL Server od 200 Eur. PostgreSQL od 300 Eur. MongoDB od 200 Eur. Certifikačná skúška nie je súčasťou kurzu. Treba si za ňu priplatiť extra.

Aký je plat? Koľko zarábajú pozície s kurzom Online kurz Príprava na Certifikáciu OCEB BPMN?

Priemerná mzda v oblasti manažmentu je od 1153 Eur podľa portálu platy.sk. Odporúčame si informáciu overiť vzhľadom k inflácii a rôznym regiónom. Pre medzinárodné štatistiky odporúčame navštíviť: https://stackoverflow.com/jobs/salary

Aké programy a nástroje používa Online kurz Príprava na Certifikáciu OCEB BPMN?

MySQL Workbench, DataGrid, phpMyAdmin, Dbeaver, HeidSQL, TeamSQL, DbVisualizer, RegexBuddy, , Data Studio, PowerBI, SQLite Studio

Lektori

miroslav reiter

Miroslav Reiter

Programátor a marketér, ktorý mudruje vo vlastnej vzdelávacej spoločnosti IT Academy. Workoholik so 114 certifikáciami a 12 titulmi. Vytvoril vzdelávaciu platformu vita.sk, pretože miluje vzdelávanie a všetko čo k nemu patrí. Pomáham firmám ale aj jednotlivcom zlepšovať ich podnikanie a IT. Je Microsoft certifikovaný tréner, Google certifikovaný tréner, ITIL a PRINCE2 tréner. Referencie: IBM, Panasonic, Ministerstvo obrany SR, ČSOB, Generali, Tatra banka, Európska komisia, SPP, Pixel Federation, ESET.

Všetky kurzy lektora