Online kurz UML I. Začiatočník je pre teba vhodný, ak si začínajúci UML softvérový architekt. V online kurze UML I. Začiatočník ťa naučíme používať CASE nástroje. Aplikovať požiadavky klientov vo forme dokumentácie bude pre teba hračkou. Jazyk UML je modelovací jazyk vo veľkom využívaný v softvérovom inžinierstve. Pri analýze, návrhu a popise programových systémov ťa naučíme využívať objektovo orientovaný prístup. Ako absolvent online kurzu UML I. Začiatočník zvládneš modelovanie business a IT procesov.

Osnova

I. Čo je UML?

Čo sú to nástroje CASE?
Východzie metodiky

II. Požiadavky

Dôležité varovania úvodom
Zdroje požiadaviek
Čo vlastne sú požiadavky?
Postup práce
Prípadové štúdie

III. Procesné modelovanie

Diagram hierarchie procesov
Diagram procesných vlákien
BPMN modelovanie procesov podľa nového štandardu OMG BPMN (Business Process Modeling Notation)

IV. Prípady užitia

Aktéri
Prípady užitia
Diagramy prípadov užitia
Vzťahy medzi prípadmi užitia a ich praktické použitie
Odporúčanie pre tvorbu modelu prípadov užitia
Prípady užitia a testovania
Riadenie projektu na základe prípadov užitia

VI. Model objektovej spolupráce

Sekvenčné diagramy
Diagramy objektovej komunikácie
Úroveň diagramov interakcie
Porovnanie sekvenčných diagramov a diagramov objektovej komunikácie
Odporúčanie pre tvorbu diagramov interakcie
Prínosy CASE nástrojov pre tvorbu diagramov interakcie

VII. Zoskupenie tried

Zoskupenie tried
Kedy použiť diagramy zoskupenia?

VIII. Stavové diagramy

Symboly stavových diagramov
Príklad kompletného stavového diagramu
Súbežné stavové diagramy
Kedy použiť stavové diagramy?

IX. Diagramy aktivít

Elementy diagramov aktivít
Dekompozícia aktivít

Autor

Ľuboš Adamka

Certifikácie: Certifikovaný SAP tréner Referencie: ŽSR, KPMG Slovensko, Continental Matador Truck Tires, Vodohospodárska výstavba, SAS automotive, Kaufland Slovenská republika

Všetky kurzy autora