Online kurz Python

Kurzy Python

Kurzy Python sú pre vás ideálne, ak sa chcete naučiť procedurálne, funkcionálne a objektovo orientované programovanie. Python je jeden z najpopulárnejších programovacích jazykov. Ako absolvent kurzov Python si hravo nájdete kráľovsky platenú prácu. Už v kurze Python I. Začiatočník vás naučíme pracovať s modulmi, funkciami. Oboznámime vás s dátovými typmi. Ako pokročilý zvládnete ladiť a testovať aplikácie. Spracovávať dáta a tvoriť vlastné grafické používateľské rozhranie, grafy zvládnete s ľahkosťou. Online kurzy Python výborne dopĺňajú kurzy zamerané na Databázy a Analytiku, Jazyk SQL ako aj Jazyk R.