Online kurz Python

Kurzy Python

Kurzy Python sú pre teba ideálne, ak sa chceš naučiť procedurálne, funkcionálne a objektovo orientované programovanie. Python je jeden z najpopulárnejších programovacích jazykov. Ako absolvent kurzov Pythonsi hravo nájdeš kráľovsky platenú prácu. Už v kurze Python I. Začiatočník ťa naučíme pracovať s modulmi, funkciami. Oboznámime ťa s dátovými typmi. Ako pokročilý zvládneš ladiť a testovať aplikácie. Pracovať s binárnymi súbormi a tvoriť vlastné grafické používateľské rozhranie zvládneš s ľahkosťou.