Kurz SAP II. Mierne Pokročilý je pre teba vhodný, ak máš skúsenosti so systémom SAP. Alebo si absolvoval kurz SAP I. Začiatočník. Osvojíš si aplikáciu používateľského rozhrania a základy práce s Query. Zoznámime ťa s používaním úloh a oprávnení. Naučíme ťa obsluhovať a konfigurovať bežné úkony v systéme. Ako absolvent kurzu SAP II. Pokročilý zvládneš prepojiť systém SAP s aplikáciami Microsoft Excel, Access, Sharepoint a ďalšími.

Osnova

I. Prihlásenie a používanie používateľského rozhrania SAP

Prihlásenie k systému SAP
Klient, používateľské meno a jazyk
Základy práce s reláciami
Základy práce s používateľským rozhraním SAP GUI
Základy navigácie
Základy práce s poliami
Pole pre zobrazovanie dát
Objekty obrazoviek
Používanie schránky systému Windows

II. Používateľské úlohy a oprávnenia

Čo sa rozumie pod pojmom zabezpečenie systému SAP?
Prehľad zabezpečenia systému SAP
Oprávnenie systému SAP

III. Bežné úkony v systéme SAP

Ktoré používateľské rozhranie systému SAP je najlepšie?
Konfigurácia a nástroje SAP GUI pre Windows
Tlačidlo Úprava lokálneho layoutu
Schránka
Ikona pre zobrazenie systémových informácií v stavovom riadku
Tlač zo systému SAP
Používanie SAP GUI

IV. Tvorba výkazov a základy práce s Query

Nástroje pre tvorbu výkazov
Všeobecný výber výkazov
Nástroje pre tvorbu výkazov v systéme SAP (SAP Query, InfoSet, Query, Ad Hoc Query a QuickViewer)
SAP Query
Tvorba pokročilých Query
Zoznámenie s InfoSet (Ad Hoc) Query
Zoznámenie s QuickViewer

V. Prepojenie systému SAP s aplikáciami Microsoft a ďalšími produktmi

Integrácia systému SAP s desktopovými aplikáciami
Integrácia systému SAP s Microsoft Office: rýchle odkazy
Integrácia systému SAP s Microsoft SharePoint
Zoznámenie sa s Microsoft Duet
Zoznámenie sa s Duet Enterprise
Použitie OpenText so systémom SAP
Použitie SAP Interactive Forms by Adobe
Integrácia adresárových služieb spoločnosti Microsoft so systémom SAP

Autor

Ľuboš Adamka

Certifikácie: Certifikovaný SAP tréner Referencie: ŽSR, KPMG Slovensko, Continental Matador Truck Tires, Vodohospodárska výstavba, SAS automotive, Kaufland Slovenská republika

Všetky kurzy autora