Online kurz SAS Enterprise Guide Štatistika ťa naučí

 • Úvod do SAS Enterprise
 • Pochopiť analýzu
 • Naučiť sa grafy
 • Aplikovať parametrickú ANOVA
 • Osvojiť si autokoreláciu
 • Využívať SAS Enterprise Guide
 • Vytvoriť zobrazenie Rezíduí
 • Vyhnúť sa častým chybám

Požiadavky a vstupné znalosti

 • Na absolvovanie tohto kurzu nie sú potrebné žiadne skúsenosti s kódovaním a programovaním
 • Základy práce s PC a Windows, Linux alebo macOS
 • Základy práce s kancelárskym balíkom Microsoft Office, OpenOffice alebo LibreOffice
 • Základy práce s textovým editorom

Komu je kurz určený

 • IT analytici
 • IT projektoví manažéri
 • IT manažéri
 • IT architekti
 • Programátori
 • Vedúci oddelení
 • Štatistici

Obsah online kurz SAS Enterprise Guide Štatistika

I. SAS Enterprise

SAS Enterprise Guide, Microsoft Excel, Chi Kvadrát Test 1:55:12
Analýza, Odkazy, Tasky, Grafy, Filtre, Chi-Square Test 1:27:30

II. Knižnice a Štatistika

Knižnice, Chi Kvadrát, Normalita, Sumárna Štatistika 1:38:04
Kategorizácia, Funkcie, Štatistika 1:05:24

III. ANOVA

Sumárna Štatistika, One-Way a Parametrická ANOVA 1:37:27
One Way a Welch's ANOVA, Neparametrická ANOVA 1:57:37

IV. Korelácia, Regresia

Korelácia, Regresia, Builder, Zobrazenie Rezíduí 1:17:51
Correlations, Lineárna Regresia, Autokorelácia, Model 1:25:03

Často kladené otázky

Čo je SAS Enterprise Guide Štatistika?

Online kurz SAS Enterprise Guide Štatistika sa zameriava na využitie softvéru SAS Enterprise Guide pri štatistickej analýze dát. SAS Enterprise Guide je vizuálny nástroj, ktorý umožňuje analyzovať dáta, vytvárať štatistické modely a generovať správy a vizualizácie.

Kto používa SAS Enterprise Guide Štatistika?

ProCare, KJG, Aliter Technologies, Lenovo, Siemens, KODYS Slovensko, InfoConsulting Slovakia

Kde sa používa SAS Enterprise Guide Štatistika?

Stredné aj veľké firmy, štátne a verejné inštitúcie, webové a mobilné aplikácie, servery, reporty a analýza

Prečo sa používa SAS Enterprise Guide Štatistika?

Vizuálna analýza a reportovanie dát, automatizácia opakujúcich sa procesov, účinná správa a analýza veľkých objemov dát, prístup k rôznym zdrojom dát, podpora rôznych odvetví a vertikálnych trhov

Aké sú TOP certifikácie na SAS Enterprise Guide Štatistika?

SAS Certified Base Programmer od 180 Eur. SAS Certified Advanced Programmer od 250 Eur. SAS Certified Clinical Trials Programmer od 200 Eur. SAS Certified Data Scientist od 400 Eur. Certifikačná skúška nie je súčasťou kurzu. Treba si za ňu priplatiť extra.

Aký je plat? Koľko zarábajú pozície s kurzom SAS Enterprise Guide Štatistika?

Priemerná mzda IT analytika je 2502 Eur podľa portálu platy.sk. Analytické pozície sú pozície, ktorým jednoznačne patrí budúcnosť a patria k veľmi žiadaným v stredných a veľkých firmách vrátane korporátu. Odporúčame si informáciu overiť vzhľadom k inflácii a rôznym regiónom.

Aké programy a nástroje používa SAS Enterprise Guide Štatistika?

Base SAS, SAS/STAT, SAS/GRAPH, SAS/OR, Enterprise Miner, Enterprise Guide, SAS Grid Manager

Lektori

miroslav reiter

Miroslav Reiter

Programátor a marketér, ktorý mudruje vo vlastnej vzdelávacej spoločnosti IT Academy. Workoholik so 114 certifikáciami a 12 titulmi. Vytvoril vzdelávaciu platformu vita.sk, pretože miluje vzdelávanie a všetko čo k nemu patrí. Pomáham firmám ale aj jednotlivcom zlepšovať ich podnikanie a IT. Je Microsoft certifikovaný tréner, Google certifikovaný tréner, ITIL a PRINCE2 tréner. Referencie: IBM, Panasonic, Ministerstvo obrany SR, ČSOB, Generali, Tatra banka, Európska komisia, SPP, Pixel Federation, ESET.

Všetky kurzy lektora