Kurz SQL II. Pokročilý ťa oboznámi s rozšírenými možnosťami využívania jazyka SQL. Kurz SQL II. Pokročilý ťa naučí zvládnuť kombináciu dát v SQL z viacerých tabuliek, tvorbu zložitejších dotazov a osvojíš si možnosti správy dát s pomocou jazyka DML. Problémy ti nebude robiť ani zabezpečenie prostredníctvom jazyka DCL. Absolvent kurzu SQL II. Pokročilý zvládne využívanie jazyka SQL, jeho implementáciu do aplikácií, zabezpečenie a správu dát.

Osnova

I. Definovanie databázových objektov pomocou jazyka SQL

Syntaktické konvencie používané v tejto kapitole
Dátové typy
Hodnoty NULL a trojhodnotová logika
Príkazy jazyka DDL (Data Definition Language)

II. Načítanie dát pomocou jazyka DQL

Základný príkaz SELECT
Riadenie výsledkov
Filtrovanie riadkov pomocou klauzule WHERE
Aritmetické operátory
Základné funkcie SQL
Agregačné funkcie a zoskupenie riadkov
Operátory zložených dotazov

III. Kombinovanie dát z viacerých tabuliek

Spojenie
Príkazy subselect
Riadkové pohľady

IV. Tvorba zložitejších dopytov

Pokročilé funkcie SQL
Využitie pohľadov
Generovanie kódu SQL pomocou SQL
Výraz CASE

Autor

Mário Kašuba

Certifikácie: Microsoft certifikovaný tréner Referencie: Národná banka Slovenska, SOZA, Slovenská národná knižnica, Národný bezpečnostný úrad, Slovak Telekom, Lenovo, J&T BANKA, NESS Slovensko

Všetky kurzy autora