Online kurz SQL II. Mierne Pokročilý ťa naučí

 • Syntax a štruktúru jazyka SQL a NoSQL
 • Osvojiť si schémy databáz
 • Vytvárať a spravovať databázy
 • Tvoriť zložitejšie dopyty
 • Ovládať rôzne typy SQL spojení (Joins)
 • Testovať zraniteľnosť aplikácií
 • Pracovať s databázou MySQL a PostgreSQL
 • Importovať a spracovávať dáta z CSV súborov
 • Modelovať entitno-relačné diagramy (ERD) a navrhnúť vlastný dátový model
 • Vytvárať a spravovať indexy na zrýchlenie vyhľadávania a spracovania dát

Požiadavky a Vstupné Znalosti

 • Odporúčaním pre tento kurz je absolvovanie kurzu SQL I. Začiatočník
 • Mierne Pokročilá práca s PC a Windows, Linux alebo macOS
 • Základy práce s kancelárskym balíkom Microsoft Office, OpenOffice alebo LibreOffice
 • Základy práce s textovým editorom
 • Na absolvovanie tohto kurzu nie sú potrebné žiadne skúsenosti s kódovaním a programovaním

Cieľové skupiny a Komu je kurz určený

 • Budúci a aktuálni databázoví administrátori
 • SQL špecialisti a Dátoví analytici
 • Business Analytici a Konzultanti
 • IT špecialisti a Programátori
 • Správcovia webu a IT Manažéri
 • Weboví developeri a .NET programátori

Obsah a Učebná Osnova online kurz SQL II. Mierne Pokročilý

I. Úvod do Kurzu

Predstavenie Kurzu, Obsah 04:09

Príručka kurz SQL

Príručka kurz SQL 45 strán

II. Jazyk SQL a NoSQL

SQL a NoSQL 25:38
SQL Databázy a Schémy 24:25

III. Poddopyty (SubQueries)

SQL Poddopyty 31:56
Vnorené Dopyty, Príklady 32:45
Poddopyty, Filtrovanie, Podmienky 05:19
OPAKOVANIE: Subquery, Operátory, In, Like, Between 1:18:25

IV. Spracovanie Dát a CSV Súbory

Spracovanie Dát, Import CSV 13:06

V. SQL Spojenia (Joins)

Joiny, SQL Spojenia 35:21
OPAKOVANIE: Klúče, ID, Joiny, Inner, Left, Right 1:33:05

VI. SQL Indexy

Indexy a Typy Indexov 22:27
OPAKOVANIE: Workbench, Schéma, Tabuľky, Indexy 46:57

VII. Zložitejšie Dopyty a Funkcie

Funkcie, ABS, FLOOR, ROUND, TRIM 1:22:18
ASCII, Pretypovanie, LIKE, REPLACE 1:16:17

VIII. Modelovanie ERD a Bezpečnosť Aplikácií

Bezpečnosť, SQL Injections, Crack, Google Hacks 1:00:38
Heslá MD5, BLOB, Súbory, Modelovanie 2:04:34
Doplnky, Exporty, Diagram, Google Hacks, Zdroj 1:15:50

Často Kladené Otázky FAQ

Čo je SQL?

Online kurz SQL II. Mierne Pokročilý je pre tých, ktorí už majú základné znalosti jazyka SQL a chcú sa posunúť ďalej v ich ovládaní. Online kurz sa zameriava na pokročilé techniky a koncepty v jazyku SQL, ktoré umožňujú efektívnejšie a výkonnejšie pracovať s relačnými databázami.

Kto používa SQL?

I.S.D.D. plus, KODYS, STEP software, Siemens, Všeobecná úverová banka, SmartBase, Orange

Kde sa používa SQL?

Stredné aj veľké firmy, štátne a verejné inštitúcie, webové a mobilné aplikácie, servery, reporty a analýza

Prečo sa používa SQL?

Správa dát, správa databázových objektov, podpora transakcií, replikácia a zálohovanie, integrované vývojové prostredie, podpora širokého spektra aplikácií, rozšíriteľnosť a kompatibilita

Aké sú TOP certifikácie na SQL?

MySQL Database Administration od 250 Eur. Oracle Database SQL Certification od 250 Eur. MySQL Database Developer od 250 Eur. MCSA SQL Server od 200 Eur. PostgreSQL od 300 Eur. MongoDB od 200 Eur. Certifikačná skúška nie je súčasťou kurzu. Treba si za ňu priplatiť extra.

Aký je plat? Koľko zarábajú pozície s kurzom SQL?

Priemerná mzda databázového administrátora je 2468 Eur podľa portálu platy.sk. Analytické pozície sú pozície, ktorým jednoznačne patrí budúcnosť a patria k veľmi žiadaným v stredných a veľkých firmách vrátane korporátu. Odporúčame si informáciu overiť vzhľadom k inflácii a rôznym regiónom.

Aké programy a nástroje používa SQL?

SQL Zoo, MySQL Workbench, SQL Server, DataGrip, phpMyAdmin, Dbeaver, HeidSQL, TeamSQL, DbVisualizer, Data Studio, Notepad++, NetBeans, Eclipse, Microsoft Visual Studio

Lektori

miroslav reiter

Miroslav Reiter

Programátor, manažér a marketér, ktorý mudruje vo vlastnej vzdelávacej spoločnosti IT Academy. Workoholik so 134 certifikáciami a 13 titulmi. Vytvoril som vzdelávaciu platformu vita.sk, pretože milujem vzdelávanie a všetko čo k nemu patrí. Pomáham firmám ale aj jednotlivcom zlepšovať ich podnikanie a IT. Certifikácie: Microsoft certifikovaný tréner, Google certifikovaný tréner, ITIL, PRINCE2 tréner. 40000+ vyškolených klientov a 1000+ firiem, ktorým som pomohol Referencie: Národná Rada SR, Slovnaft, IBM, Panasonic, Ministerstvo obrany SR, ČSOB, Generali, Tatra banka, Európska komisia, SPP, Pixel Federation, ESET.

Všetky kurzy lektora

Hodnotenia našich študentov

4.5

4 Juraj Šramka

5 matej.kratky1