Online kurz SQL

Kurzy SQL

Kurzy SQL sú od začiatku navrhnuté tak, aby ste sa naučili prakticky používať databáz a písať dopyty v jazyku SQL. Osvojíte si základné koncepcie a princípy jazyka SQL. Kurzy vám poskytnú know-how na tvorbu a definovanie databázových objektov a prácu s rôznymi príkazmi a funkciami. Budete vedieť pracovať so základnými príkazmi a ďalšími funkciami. Už ako začiatočník zvládnete tvorbu a písanie jednoduchších dopytov s online kurzom SQL I. Začiatočník. Pre pokročilých je pripravený kurz SQL II. Mierne Pokročilý, v rámci ktorého vás zasvätíme do tvorby zložitejších dopytov a správe databázy MySQL a PostgreSQL. Bez problémov zvládnete správu, zabezpečenie a zálohovanie dát. Ak sa chcete naučiť zlepšovať rýchlosť dopytov, merať výkon a optimalizovať návrhy databáz kurz Optimalizácia SQL Dopytov, je pre vás to pravé orechové.