Online kurz Modelovanie Podnikových Procesov UML ťa naučí

 • Používať jazyk UML
 • Pracovať s dokumentáciou
 • Modelovať podnikové procesy
 • Spracovávať požiadavky a scenáre
 • Osvojiť si štruktúru UML Diagramov
 • Používať nástroje na modelovanie
 • Optimalizovať priebeh podnikových procesov
 • Oboznámiť sa s Diagramom Tried a Použitia
 • Vytvoriť organizačnú schému podniku
 • Získať pohľad na funkčné a procesné riadenie

Požiadavky a Vstupné Znalosti

 • Pri absolvovaní online kurzu sú výhodou skúsenosti s kódovaním a programovaním
 • Pokročilá práca s PC a Windows, Linux alebo macOS
 • Pokročilá práca s kancelárskym balíkom Microsoft Office, OpenOffice alebo LibreOffice
 • Pokročilá práca s textovým editorom

Cieľové skupiny a Komu je kurz určený

 • Budúci a aktuálni softvéroví architekti
 • IKT architekti a IT analytici
 • Projektoví manažéri a Technickí konzultanti
 • Vedúci projektov (Teamleaderi)
 • Softvéroví inžinieri
 • IT manažéri
 • Začínajúci programátori

Obsah a Učebná Osnova online kurz Modelovanie Podnikových Procesov UML

I. Úvod do Procesov UML

Projekt, Proces, Systém 5W 1:15:41
Požiadavky, Kategorizácia, Pravidlá 20:39

II. UML Nástroje a Vzťahy

UML Nástroje, StarUML 15:26
UML Vzťahy 12:22
Triedy a Vzťahy UML 13:49

III. Diagramy Tried a Použitia

Use Case, Enterprise Architect, Class Diagram 31:05
Balsamiq, Wireframy, Zmeny, Storyboarding 51:33
Prípady Použitia, Scenáre, Enterprise Architect, Glosár 2:28:25

IV. Riadenie a Organizačná Schéma

Pohľad Organizácie, Funkčné, Procesné Riadenie 1:46:49
Visio, Organizačná Schéma, Zodpovednosť Procesu 55:22

V. Modelovanie Procesov a ERD Diagramy

Základný Proces, SmartArty, Cyklus, ERD Diagramy 1:45:12
Boundary, Image Manager, Data Types, BPMN 55:49

Často Kladené Otázky FAQ

Čo je Modelovanie Podnikových Procesov UML?

Online kurz Modelovanie Podnikových Procesov UML vám poskytne znalosti a zručnosti v oblasti modelovania podnikových procesov pomocou jazyka UML (Unified Modeling Language). Jazyk UML slúži na vizuálne zobrazenie a popis procesov, štruktúr a interakcií v podnikovom prostredí.

Kto používa Modelovanie Podnikových Procesov UML?

Prima banka, Národná banka Slovenska, Kooperativa, O2, VOLKSWAGEN, Ministerstvo zdravotníctva SR, TRIGON, Slovnaft, SWAN, Národná diaľničná spoločnosť, Allianz, 365.bank, Siemens

Kde sa používa Modelovanie Podnikových Procesov UML?

Informačné technológie a softvérový vývoj, podnikový a procesný manažment, finančné služby a bankovníctvo, výroba a priemysel, telekomunikácie, sieťové technológie, zdravotníctvo

Prečo sa používa Modelovanie Podnikových Procesov UML?

UML je jednotný jazyk, ktorý poskytuje grafickú notáciu a štandardizované diagramy, ktoré umožňujú vizuálnu reprezentáciu podnikových procesov, analýzu, návrh systémov a podrobný pohľad na funkcionalitu a vzťahy komponentov

Aké sú TOP certifikácie na Modelovanie Podnikových Procesov UML?

ISTQB od 150 Eur. IREB od 250 Eur. Microsoft Programming in C# od 200 Eur. Oracle Certified Associate Java Programmer OCAJP od 250 Eur. Oracle Certified Professional Java Programmer OCPJP od 250 Eur. Oracle Certified Expert - Web Component Developer OCEWCD od 250 Eur. UML OMG CERTIFIED UML PROFESSIONAL 2™ (OCUP 2™) od 250 Eur. BPMN OMG CERTIFIED EXPERT IN BPM™ 2 (OCEB™ 2) od 250 Eur. Unity od 200 Eur. Android od 200 Eur. Certifikačná skúška nie je súčasťou kurzu. Treba si za ňu priplatiť extra.

Aký je plat? Koľko zarábajú pozície s kurzom Modelovanie Podnikových Procesov UML?

Priemerná mzda IT analytika je 2502 Eur podľa portálu platy.sk. Pozícia IT analytika patrí k tým najlukratívnejším a veľmi žiadaným. Odporúčame si informáciu overiť vzhľadom k inflácii a rôznym regiónom.

Aké programy a nástroje používa Modelovanie Podnikových Procesov UML?

Microsoft Visio, Star UML, UMLet, NetBeans, Eclipse, Microsoft Visual

Lektori

miroslav reiter

Miroslav Reiter

Programátor, manažér a marketér, ktorý mudruje vo vlastnej vzdelávacej spoločnosti IT Academy. Workoholik so 134 certifikáciami a 13 titulmi. Vytvoril som vzdelávaciu platformu VITA.sk, pretože milujem vzdelávanie a všetko čo k nemu patrí. Pomáham firmám ale aj jednotlivcom zlepšovať ich podnikanie a IT. Certifikácie: Microsoft certifikovaný tréner, Google certifikovaný tréner, ITIL, PRINCE2 tréner. 40000+ vyškolených klientov a 1000+ firiem, ktorým som pomohol. Vybrané referencie: Národná Rada SR, Slovnaft, IBM, Panasonic, Ministerstvo obrany SR, ČSOB, Generali, Tatra banka, Európska komisia, SPP, Pixel Federation, ESET.

Všetky kurzy lektora