Kurz Úvod do programovania je pre teba ideálny, ak sa chceš naučiť základy programovania. Na kurze Úvod do programovania ťa naučíme rozhodnúť sa, na akej platforme budeš vyvíjať. Dostaneš od nás ideálne základy pre programovanie v ľubovoľnom jazyku. Naučíme ťa pracovať s dátovými typmi, podmienkami a cyklami. Ukážeme ti to na príkladoch v jazykoch C/C++, Java a Python. Ako absolvent kurzu Úvod do programovania zvládneš odstraňovať chyby zo zdrojového kódu a debugovať.

Osnova

I. Čo je počítačové programovanie

Čo je program a ako ho vytvoriť
Kto je programátor
Príkazy
Algoritmus
Ako to funguje v počítači
Vývojový diagram
Typy programovacích jazykov
Štruktúrované a objektovo orientované programovanie
Porovnanie programovacích jazykov

II. Prvé kroky veľkého programátora

Stiahnutie a inštalácia prekladača
Zdrojový kód a jeho preklad
Zoznámenie sa s vývojovým prostredím Microsoft Visual Studio
Píšeme úhľadne zdrojový kód

IV. Rozhodujeme v podmienkach

Využívame výsledky
Príklady v jazykoch C/C++, Java, Visual Basic, Python
Opačný príklad
Elegantné riešenie dvoch možností
Vnorený IF
Prísna logika
Výber z niekoľkých možností

V. Opakujeme v cykloch

Ako to funguje
Ako vyzerá chybne napísaný cyklus
Typy cyklov
Nekonečná slučka
Určíme počet prechodov cyklom
Spojenie niekoľko cyklov dohromady

VI. Jednoduché a zložitejšie programy

Hry s reťazcami
Čítanie zo súboru a zápis do súboru
Hry s číslami

VII. Zložené dátové typy

Pracujeme s poliami

VIII. Algoritmy v praxi

Používame procedúry, funkcie a metódy
Globálne a lokálne premenné
Voláme funkcie
Využívame funkcie iných programátorov

VIII. Ďalšie osudy programátorov

Algoritmy a dátové štruktúry
Lepšie zdrojové kódy
Kde hľadať pomoc
Prax

Autor

Miroslav Reiter

Certifikácie: Microsoft certifikovaný tréner, Oracle certifikovaný tréner, Google partner tréner, ITIL, PRINCE2 tréner Referencie: IBM, Panasonic, Ministerstvo obrany SR, ČSOB, Generali, Tatra banka, Európska komisia, SPP, Pixel Federation, ESET

Všetky kurzy autora