Kurz Visual Basic I. Začiatočník je pre teba vhodný, ak sa chceš naučiť programovať vo Visual Basic. Naučíme ťa pracovať s vývojovým prostredím Microsoft Visual Studio. Zvládneš využívať rôzne ovládacie prvky ako tlačidlá, zaškrtávacie a prepínacie políčka či časovače. Vytvárať vlastné moduly a procedúry, odhaľovať chyby a ladiť vlastné aplikácie, bude pre teba hračkou. Ako absolvent kurzu Visual Basic I. Začiatočník zvládneš vytvoriť vlastnú plnohodnotnú aplikáciu.

Osnova

I. Začíname s Microsoft Visual Basic

Integrované vývojové prostredie Visual Studia
Píšeme prvý program
Práca s ovládacími prvkami v okne Toolbox
Práca s ponukami, s panelmi nástrojov a dialógovými oknami

II. Základy programovania

Premenné a operátory vo Visual Basicu a rozhranie .NET Framework
Rozhodovacie štruktúry
Cykly a časovače
Ladenie programov vo Visual Basicu
Štruktúrovaná obsluha chýb
Tvorba modulov a procedúr

Autor

Miroslav Reiter

Certifikácie: Microsoft certifikovaný tréner, Oracle certifikovaný tréner, Google partner tréner, ITIL, PRINCE2 tréner Referencie: IBM, Panasonic, Ministerstvo obrany SR, ČSOB, Generali, Tatra banka, Európska komisia, SPP, Pixel Federation, ESET

Všetky kurzy autora