online kurzy Databázy a Analytika

Kurzy Databázy a Analytika

V kategórii online kurzy Databázy a Analytika vás naučíme efektívne používať databázové systémy a spracovávať najpoužívanejšie formáty údajov. Kde nestačí Excel, tam začínajú databázy a Data Science. Budete schopný samostatne nainštalovať a nakonfigurovať databázový server. Rovnako budete vedieť písať príkazy a dopyty v jazyku SQL s dôrazom na ich optimalizáciu. Máme pripravený aj kurz zaoberajúci sa programovaním v SQL v Oracle databázach. Online kurzy Databáz a Analytiky môžete nadviazať kurzami Grafiky a Dizajnu alebo kurzami na SAP a ABAP, vďaka čomu získate mimoriadnu výhodu zručností na trhu práce. Ide o výbornú kombináciu kurzov, ktorá vie zabezpečiť kráľovsky plat a vysoko odborné pozície databázových špecialistov, analytikov a dátových vedcov vo firmách.