Kurz Objektovo-orientovaná Analýza ťa naučí ako vytvárať konzistentné modely systému v jazyku UML. Zoznámite ťa s podstatou objektovo-orientovaného prístupu a s jeho aplikáciou na analýzu informačného systému, vychádzajúceho z modelu podnikových procesov.

Naučíme ta tiež zostaviť model prípadov použitia, vytvoriť slovné scenáre, navrhnúť analytický model pomocou diagramu tried, ale aj vytvoriť realizáciu prípadov použitia pomocou diagramov interakcie. Popísať životný cyklus objektov pomocou stavových automatov.

Osnova

I. Analýzy, požiadavky a procesy

Ciele analýzy a ich postavenie v kontexte softwarového procesu
Modelovanie firemných procesov (diagramy aktivít)

II. Prípady použitia

Špecifikácia požiadaviek pomocou prípadov použitia, význam prípadov použitia
Zostavenie modelu prípadov použitia
Odovzdanie prípadov použitia z firemných procesov
Identifikácia aktérov
Väzby medzi prípadmi použitia
Zovšeobecnenie prípadov použitia
Zovšeobecnenie aktérov

III. Diagramy, analýzy a modelovanie

Písanie scenárov (hlavné, alternatívne scenáre)
Vstupné/výstupné podmienky, spúšťače
Vytvorenie doménového modelu (diagram tried, diagram balíčkov)
Realizácia prípadov použitia pomocou diagramov interakcie
Modelovanie životného cyklu objektov pomocou stavových automatov

Autor

Ľuboš Adamka

Certifikácie: Certifikovaný SAP tréner Referencie: ŽSR, KPMG Slovensko, Continental Matador Truck Tires, Vodohospodárska výstavba, SAS automotive, Kaufland Slovenská republika

Všetky kurzy autora