Kurzy ITIL

Kurzy ITIL sú určené pre každého, kto chce získať ucelené poznatky o zlepšovaní kvality IT služieb a procesov. Osvojíte si cenné vedomosti o cykloch služieb, konceptoch a tiež systémoch riadenia. Problém vám nebude robiť výpočet ziskovosti či tvorba hodnotovej siete. Naučíme vás správne stanoviť ciele a stratégie IT služieb, správu zmien a ich vyhodnocovanie. Hravo zvládnete vytvoriť správu dostupnosti, kapacity a kontinuity IT služieb. Absolventi týchto kurzov zvládnu všetky potrebné zásady zlepšovania IT služieb a tiež techniky CSI.