Popis kurzu

Online kurz Príprava na ITIL4 Foundation je vhodná pre ľudí, ktorí chcú získať ITIL4 Foundation a poznať všetky techniky na zlepšenie kvality IT služieb v rámci biznis organizácie. V online kurze ITIL4 Foundation si povieme o životnom cykle služieb, o základných konceptoch či governancii a systéme riadenia. Naučíme vás komplexnú stratégiu služieb, výpočet ziskovosti či hodnotovú sieť. Ďalej sa dozviete ako vytýčiť ciele Správy stratégie služieb IT a ako si stanoviť ciele správy portfólia služieb. Po absolvovaní online kurzu Príprava na ITIL4 Foundation budete ovládať správu finančných služieb IT.

Obsah kurzu Príprava na ITIL4 Foundation

I. Úvod do ITIL

Základy ITIL
Životný cyklus služby
Kľúčové publikácie a ďalšie rámce
História
Služby a správa služieb
Služby a služby IT
Záruka a užitočnosť
Zainteresované strany
Základné koncepty
Aktivita, zdroje a spôsobilosť
Proces
Role a zodpovednosť
Funkcie
Governancia a systém riadenia (Management System)

II. Stratégie služieb

Stratégie, zákazníci a služby
Správa služieb ako strategické aktívum
Stratégie a ich 4 P
Služby
Poskytovatelia služieb
Typy poskytovateľov služieb
Výber poskytovateľov služieb
Definícia služieb
Výpočet ziskovosti
Hodnotová sieť
Stratégie využívania zdrojov

III. Správa stratégie služieb IT

Vytýčenie cieľov Správy stratégie služieb IT
Princípy a pojmy zo Správy stratégie služieb IT
Vstup a spúšťač procesu
Aktivity Procesu
Výstupy Správy stratégie služieb IT
Role v rámci Správy stratégie služieb IT
Kľúčové ukazovatele výkonnosti (KPI)
Rozhodujúce faktory úspechu (CSF)

IV. Správa portfólia služieb

Stanovenie cieľov správy portfólia služieb
Princípy a pojmy zo správy portfólia služieb
Vstup a spúšťač procesu
Aktivity v rámci správy portfólia služieb
Aktivity v rámci správy portfólia služieb
Role v rámci správy portfólia služieb
Kľúčové ukazovatele výkonnosti (KPI)
Rozhodujúce faktory úspechu (CSF)

V. Správa finančných služieb IT

Stanovenie cieľov správy finančných služieb IT
Princípy a pojmy zo správy finančných služieb IT
Vstup a spúšťač procesu
Aktivity v rámci správy finančných služieb IT
Výstupy správy finančných služieb IT
Role v rámci správy finančných služieb IT
Kľúčové ukazovatele výkonnosti (KPI)
Rozhodujúce faktory úspechu (CSF)

VI. Správa požiadaviek

Stanovenie cieľov správy požiadaviek
Princípy a pojmy zo správy požiadaviek
Vstup a spúšťač procesu
Aktivity v rámci správy požiadaviek
Výstupy správy požiadaviek
Role v rámci správy požiadaviek
Kľúčové ukazovatele výkonnosti (KPI)
Rozhodujúce faktory úspechu (CSF)

VII. Správa vzťahov s biznisom

Stanovenie cieľov správy vzťahov s biznisom
Princípy a pojmy zo správy vzťahov s biznisom
Vstup a spúšťač procesu
Aktivity v rámci správy vzťahov s biznisom
Výstupy správy vzťahov s biznisom
Role v rámci správy vzťahov s biznisom
Kľúčové ukazovatele výkonnosti (KPI)
Rozhodujúce faktory úspechu (CSF)

VIII. Správa rizík

Pojmy riziko a správa rizík
Správa rizík ako proces
Riadenie rizík
Optimalizácia rizík

Často kladené otázky

Čo je Príprava na ITIL4 Foundation?

Príprava na ITIL4 Foundation je populárny typ manažmentu, ktorý sa využíva v TOP firmách na svete.

Kto používa Príprava na ITIL4 Foundation?

CBS, UniCredit Bank, Hyperia, Alza, Lidl, Východoslovenská energetika, Tatra banka, Generali Poisťovňa, Slovak Parcel Service, OKAY Slovakia, Nadácia Pontis, Wüstenrot

Kde sa používa Príprava na ITIL4 Foundation?

Manažment firmy, personálne HR oddelenie, manažment kvality, projekty, klientske a poradenské centrá, audity, výroba, riadenie

Prečo sa používa Príprava na ITIL4 Foundation?

Riadenie organizácie alebo firmy, zostavovanie tímov, práca s ľuďmi je alfa a omega pre fungovanie.

Aké sú TOP certifikácie na Príprava na ITIL4 Foundation?

PRINCE2 od 250 Eur. ITIL4 od 250 Eur. ArchiMate3 od 400 Eur. Lean IT od 250 Eur. ISO certifikácie od 250 Eur. Six Sigma od 250 Eur. COBIT od 250 Eur. Agile Scrum od 150 Eur. Certifikačná skúška nie je súčasťou kurzu. Treba si za ňu priplatiť extra.

Aký je plat? Koľko zarábajú pozície s kurzom Príprava na ITIL4 Foundation?

Priemerná mzda IT projektový manažér je 3,743 Eur a IT produktového manažér 3,962 Eur podľa portálu platy.sk. Manažérske a vedúce pozície patria k tým najlepšie plateným. Odporúčame si informáciu overiť vzhľadom k inflácii a rôznym regiónom. Pre medzinárodné štatistiky odporúčame navštíviť: https://stackoverflow.com/jobs/salary

Aké programy a nástroje používa Príprava na ITIL4 Foundation?

Project in a Box, Evernote, YAPA, Focus Booster, Rescue Time, Xmind, Gant Project, Draw.io, Visio, Project, PowerPoint, Prezi, Samsung Health

Lektori

Miroslav Reiter

Certifikácie: Microsoft certifikovaný tréner, Oracle certifikovaný tréner, Google partner tréner, ITIL, PRINCE2 tréner Referencie: IBM, Panasonic, Ministerstvo obrany SR, ČSOB, Generali, Tatra banka, Európska komisia, SPP, Pixel Federation, ESET

Všetky kurzy lektora