Online kurz Príprava na ITIL4 Foundation je vhodná pre ľudí, ktorí chcú získať ITIL4 Foundation a poznať všetky techniky na zlepšenie kvality IT služieb v rámci biznis organizácie. V online kurze ITIL4 Foundation si povieme o životnom cykle služieb, o základných konceptoch či governancii a systéme riadenia. Naučíme vás komplexnú stratégiu služieb, výpočet ziskovosti či hodnotovú sieť. Ďalej sa dozviete ako vytýčiť ciele Správy stratégie služieb IT a ako si stanoviť ciele správy portfólia služieb. Po absolvovaní online kurzu Príprava na ITIL4 Foundation budete ovládať správu finančných služieb IT.

Osnova

I. Úvod do ITIL

Základy ITIL
Životný cyklus služby
Kľúčové publikácie a ďalšie rámce
História
Služby a správa služieb
Služby a služby IT
Záruka a užitočnosť
Zainteresované strany
Základné koncepty
Aktivita, zdroje a spôsobilosť
Proces
Role a zodpovednosť
Funkcie
Governancia a systém riadenia (Management System)

II. Stratégie služieb

Stratégie, zákazníci a služby
Správa služieb ako strategické aktívum
Stratégie a ich 4 P
Služby
Poskytovatelia služieb
Typy poskytovateľov služieb
Výber poskytovateľov služieb
Definícia služieb
Výpočet ziskovosti
Hodnotová sieť
Stratégie využívania zdrojov

III. Správa stratégie služieb IT

Vytýčenie cieľov Správy stratégie služieb IT
Princípy a pojmy zo Správy stratégie služieb IT
Vstup a spúšťač procesu
Aktivity Procesu
Výstupy Správy stratégie služieb IT
Role v rámci Správy stratégie služieb IT
Kľúčové ukazovatele výkonnosti (KPI)
Rozhodujúce faktory úspechu (CSF)

IV. Správa portfólia služieb

Stanovenie cieľov správy portfólia služieb
Princípy a pojmy zo správy portfólia služieb
Vstup a spúšťač procesu
Aktivity v rámci správy portfólia služieb
Aktivity v rámci správy portfólia služieb
Role v rámci správy portfólia služieb
Kľúčové ukazovatele výkonnosti (KPI)
Rozhodujúce faktory úspechu (CSF)

V. Správa finančných služieb IT

Stanovenie cieľov správy finančných služieb IT
Princípy a pojmy zo správy finančných služieb IT
Vstup a spúšťač procesu
Aktivity v rámci správy finančných služieb IT
Výstupy správy finančných služieb IT
Role v rámci správy finančných služieb IT
Kľúčové ukazovatele výkonnosti (KPI)
Rozhodujúce faktory úspechu (CSF)

VI. Správa požiadaviek

Stanovenie cieľov správy požiadaviek
Princípy a pojmy zo správy požiadaviek
Vstup a spúšťač procesu
Aktivity v rámci správy požiadaviek
Výstupy správy požiadaviek
Role v rámci správy požiadaviek
Kľúčové ukazovatele výkonnosti (KPI)
Rozhodujúce faktory úspechu (CSF)

VII. Správa vzťahov s biznisom

Stanovenie cieľov správy vzťahov s biznisom
Princípy a pojmy zo správy vzťahov s biznisom
Vstup a spúšťač procesu
Aktivity v rámci správy vzťahov s biznisom
Výstupy správy vzťahov s biznisom
Role v rámci správy vzťahov s biznisom
Kľúčové ukazovatele výkonnosti (KPI)
Rozhodujúce faktory úspechu (CSF)

VIII. Správa rizík

Pojmy riziko a správa rizík
Správa rizík ako proces
Riadenie rizík
Optimalizácia rizík

Autor

Ľuboš Adamka

Certifikácie: Certifikovaný SAP tréner Referencie: ŽSR, KPMG Slovensko, Continental Matador Truck Tires, Vodohospodárska výstavba, SAS automotive, Kaufland Slovenská republika

Všetky kurzy autora