Kurz Microsoft Visio I. Začiatočník je pre teba ideálny, ak sa chceš naučiť pracovať s aplikáciou Visio. Osvojíš si základy tvorby rôznych druhov diagramov, vývojových grafov či sekvencií. Naučíme ťa vytvárať vrstvy, motívy, objekty a používať dátové riešenia ako kontingenčný, organizačný alebo Ganttov diagram. Uloženie a tlač výkresov bude pre teba samozrejmosťou. Ako absolvent kurzu Microsoft Visio I. Začiatočník zvládneš prepojiť výkres s externými dátami.

Osnova

I. Zoznámenie s aplikáciou Visio

K čomu Visio slúži
Ukážka konkrétneho riešenia
Prvé kroky v aplikácii Visio

II. Základy formátovania

Príkazy karty Domov
Formátovanie písma
Formátovanie odsekov
Tvorba obrazcov
Kreslenie tvarov
Využitie schránky
Usporiadanie obrazcov vo výkrese
Vrstvy obrazcov

III. Motívy, pozadie výkresu a rozloženie obrazcov

Príkazy karty Návrh
Motívy
Pozadie diagramu
Rozloženie stránky
Vzhľad stránky

IV. Vkladanie textu a objektov

Príkazy karty Vložiť
Vloženie novej stránky
Vkladanie objektov
Vkladanie ilustrácií
Zoskupenie častí diagramu
Hypertextové odkazy

V. Zobrazenie

Príkazy karty Zobraziť
Celá obrazovka
Lupa
Zobrazenie okien úloh
Vizuálne pomôcky
Práca s oknami
Makrá

Autor

Miroslav Reiter

Certifikácie: Microsoft certifikovaný tréner, Oracle certifikovaný tréner, Google partner tréner, ITIL, PRINCE2 tréner Referencie: IBM, Panasonic, Ministerstvo obrany SR, ČSOB, Generali, Tatra banka, Európska komisia, SPP, Pixel Federation, ESET

Všetky kurzy autora