Kurz Programovanie a štatistika v R II. Mierne Pokročilý je pre teba vhodný, ak máš skúsenosti s programovacím jazykom R. Alebo si absolvoval kurz Programovanie a štatistika v R I. Začiatočník. Naučíme ťa princípy štatistického testovania hypotéz. Zvládneš pracovať s párovými dátami a rôznymi hypotézami. Osvojíš si, čo je to Wilcoxonov test a ako triediť kvantitatívne znaky. Ako absolvent kurzu Programovanie a štatistika v R II. Mierne Pokročilý hravo zvládneš vytvoriť analýzu rozptylu (ANOVA) a jej grafické zobrazenie.

Osnova

I. Princípy štatistického testovania hypotéz

Štatistická a vecná významnosť
Chyba I. rádu , p-value
Sila testu
Jednostranné a obojstranné hypotézy
Parametrický a neparametricky prístup
Párové dáta

II. Porovnávanie podľa kvantitatívnych znakov

T-test
Wilcoxonov test
Jednoduché triedenie
Dvojité triedenie
Interakciasov test
Kruskal-Wallisov test
Post-hoc testy
Analýza opakovaných meraní

Autor

Ľuboš Adamka

Certifikácie: Certifikovaný SAP tréner Referencie: ŽSR, KPMG Slovensko, Continental Matador Truck Tires, Vodohospodárska výstavba, SAS automotive, Kaufland Slovenská republika

Všetky kurzy autora