Kurz Programovanie a štatistika v R I. Začiatočník je pre teba ideálny, ak sa chceš naučiť programovať v jazyku R. Naučíme ťa jazyk R ovládať a získavať potrebné dáta. Správna interpretácia údajov a jednovýberový či dvojvýberový test budú pre teba samozrejmosťou. Osvojíš si štatistické analýzy. Čakajú ťa aj praktické ukážky programovania v R. Ako absolvent kurzu Programovanie a štatistika v R zvládneš spracovávať štatistické údaje a spracovávať veľké množstvo dát.

Osnova

I. Štatistické pojmy v programe R

Základné ovládanie
Získavanie dát
Príprava pre štatistické spracovanie
Spracovanie dát tabuľkami a grafmi
Porovnanie s Microsoft Excel
Interpretácia údajov
Rozdelenie objektov
Príkazy v R
Grafika v R
Programovanie v R

II. Štatistické testy

Jednovýberový t test
Dvojvýberový t test
Párový t test

III. Rozdelenie objektov

Dátové typy objektov
Dátové štruktúry

IV. Vektory

Základné príkazy
Tvorba vektorov
Zmena vektorov
Funkcie pre prácu s vektormi

V. Matice a polia

Základné príkazy
Tvorba matíc a polí
Submatice
Funkcie pre prácu s maticami

VI. Konštanty, operátory a matematické výpočty

Aritmetické operátory
Porovnávacie a logické opetárory
Množinové operátory
Matematické funkcie
Zaokrúhľovanie
Konštanty

VII. Štatistická analýza

Korelačná analýza
Regresná analýza
Analýza kontingenčných tabuliek

VIII. Program R

Praktické ukážky v programe R
Ukážky spracovanie dát pomocou tabuliek a grafov
Základy štatistického testovania hypotéz

Autor

Ľuboš Adamka

Certifikácie: Certifikovaný SAP tréner Referencie: ŽSR, KPMG Slovensko, Continental Matador Truck Tires, Vodohospodárska výstavba, SAS automotive, Kaufland Slovenská republika

Všetky kurzy autora