Kurz Analýza dát I. Začiatočník je pre teba ideálnou voľbou, ak sa chceš venovať triedeniu, vizualizácii a analýze dát. Naučíme ťa, aké rôzne povahy dát poznáme a oboznámime ťa s kvantitatívnou a kvalitatívnou dátovou analýzou. Osvojíš si rôzne spôsoby vizualizácie dát a triedenia textu. Ako absolvent kurzu Analýza dát I. Začiatočník zvládneš spracovávať dátové sady a spoznáš rôzne typy triedenia.

Osnova

I. Základy analýzy dát

Umelá inteligencia
Strojové učenie
Štatistika
Matematika
Vedomostné domény
Dáta, informácie a vedomosti
Povaha dát
Proces dátovej analýzy
Kvantitatívna a kvalitatívna dátová analýza
Význam vizualizácie dát

II. Vizualizácia dát

Dokumenty založené na dátach (D3)
D3.js
Interakcia a animácia

III. Triedenie textu

Učenie a triedenie
Bayesiánske triedenie
Overovanie predmetu e-mailu

IV. Rozpoznávanie podobných obrázkov

Vyhľadávanie obrázkov na základe podobnosti
Dynamické rúcanie času
Spracovanie obrázkov v dátovom sade
Implementácia dynamického rúcania času
Analýza výsledkov

Autor

Ľuboš Adamka

Certifikácie: Certifikovaný SAP tréner Referencie: ŽSR, KPMG Slovensko, Continental Matador Truck Tires, Vodohospodárska výstavba, SAS automotive, Kaufland Slovenská republika

Všetky kurzy autora