Online kurz Data Science II. Mierne Pokročilý ťa naučí

 • Programovať v Jazyku R a Python
 • Pracovať s dátovými štruktúrami
 • Exportovať a Importovať dáta
 • Analyzovať a vizualizovať zozbierané dáta
 • Znalosti z oblasti strojového učenia
 • Validovať vstupné údaje
 • Písať SQL databázové dopyty
 • Využívať štatistické a výpočtové nástroje
 • Spracovávať dáta pomocou tabuliek, grafov a histogramov
 • Používať techniky na zlepšenie zdrojového kódu

Požiadavky a Vstupné Znalosti

 • Pri absolvovaní online kurzu sú výhodou skúsenosti s kódovaním a programovaním
 • Odporúčaním pre tento kurz je absolvovanie kurzu Data Science I. Začiatočník
 • Pokročilá práca s PC a Windows, Linux alebo macOS
 • Pokročilá práca s kancelárskym balíkom Microsoft Office, OpenOffice alebo LibreOffice
 • Pokročilá práca s textovým editorom

Cieľové skupiny a Komu je kurz určený

 • Budúci a aktuálni dátoví vedci
 • Dátoví analytici
 • Softvéroví inžinieri
 • IT konzultanti
 • SQL špecialisti
 • Manažéri a riaditelia
 • Učitelia a pedagogickí zamestnanci

Obsah a Učebná Osnova online kurz Data Science II. Mierne Pokročilý

I. Úvod do Data Science

Úvodné Informácie, Cieľ Kurzu 13:07
Jetbrains, Datalore 16:23
Aritmetický, Geometrický a Harmonický Priemer 53:49

II. Jazyk R, Datasety a Premenné

Balíčky, dplyr, devtools, ggplot2 28:53
Datasety, Premenné, dplyr, View, names 15:45
Dátumy, Údržba, Zdroje, Skupiny 7:17

III. Strojové Učenie, Kvalitatívne Premenné

Dátumy, Formátovanie, Rozsahy 11:53
sapply, Machine, summary, Hmisc, fivenum 35:31
Kvalitatívne Premenné, MASS, Frekvenčné Tabuľky, cbind 15:44

IV. Dátové Štruktúry, KPIs a Mierky

Dátové Štruktúry, DataFrame, RData, Matrix, dim 21:07
write, CSV, rnorm, plot, Datasety, Excel 27:07
Export, Stata, IBM SPSS, SAS, Balíčky 11:50
KPIs a Mierky 30:13

V. Vizualizácia Dát a GA4

Grafy, Histogramy, grid, sample, Boxplot, plot, curve 44:28
T-Test, Jedno Výberový, Dvojvýberový Priemer 32:24
Google Analytics GA4 01:19:20
Google Analytics Segmenty 01:16:33
Google Analytics Power BI 29:20

VI. Jazyk R a SQL

Eurostat, Datasety, search, enviroment.yml 18:33
sqldf, SQL, Dopyty, Exporty Obrázky, PDF 6:51
Iterátorové Funkcie 21:33
Filtrovacie Funkcie 01:45:23

VII. Spracovanie Dát v Pythone

Python Triedy a OOP 51:13
Validácia a Normalizácia 15:46
Reťazce, Kolekcie, Deque 30:09
Statické Metódy 41:18

VIII. Python Knižnice

Data Science Knižnice 38:28
Knižnica Pandas 46:01

IX. ETL Procesy

ETL Proces, CSV 17:52
Pandas ETL Projekt 1:08:08

X. Vlastnosti a Cacheovanie

Vlastnosti (Property) 45:58
Cacheovanie, Cache 14:54

XI. Grafy a Vizualizácie Dát

Matplotlib, Špeciálne Grafy 1:10:54
Grafy a Vizualizácie 16:49

XII. Techniky na Zlepšenie Kódu

Duck Typing 29:00
Type Hinting, Generika 42:54
Docstring, Dokumentácia 22:55

XIII. Web Analytika Matomo

Matomo, WordPress, Web Analytika 1:02:56

Často Kladené Otázky FAQ

Čo je Data Science?

Online kurz Data Science II. Mierne Pokročilý sa zaoberá základnými princípmi a technikami data science a poskytuje vedomosti a zručnosti na prácu s dátami a ich analyzovanie.

Kto používa Data Science?

IBM, Siemens, VÚB, UNIQA, Accenture, Lenovo, Innovatrics, DATALAN, Swiss Re, ESET, Unicorn, SOFTEC, SOITRON, Ferratum

Kde sa používa Data Science?

Priemyselné odvetvia, korporácie, firmy a spoločnosti, ktoré majú záujem analyzovať a využívať dáta, banky, poisťovne, e-commerce, zdravotnícke organizácie, farmaceutické a výrobné spoločnosti, cestovný ruch

Prečo sa používa Data Science?

Extrahovanie hodnôt a informácií z dát, predikcia a prognóza budúcich udalostí, lepšie rozhodovanie na základe analýzy dát, identifikácia príležitostí a rizík, optimalizácia procesov a efektivita

Aké sú TOP certifikácie na Data Science?

Certified Data Scientist (CDS) od 270 Eur. Cloudera Certified Data Scientist (CCDS) od 400 Eur. Microsoft Certified: Azure Data Scientist Associate od 170 Eur. Certifikačná skúška nie je súčasťou kurzu. Treba si za ňu priplatiť extra.

Aký je plat? Koľko zarábajú pozície s kurzom Data Science?

Priemerná mzda dátového vedca je 2660 Eur podľa portálu platy.sk. Analytické pozície sú pozície, ktorým jednoznačne patrí budúcnosť a patria k veľmi žiadaným v stredných a veľkých firmách vrátane korporátu. Odporúčame si informáciu overiť vzhľadom k inflácii a rôznym regiónom.

Aké programy a nástroje používa Data Science?

R Studio, Eclipse, Visual Studio, Datalore, produkty JetBrains, Jupyter Notebook, Anaconda, Github, IBM SPSS, Microsoft Excel

Lektori

miroslav reiter

Miroslav Reiter

Programátor, manažér a marketér, ktorý mudruje vo vlastnej vzdelávacej spoločnosti IT Academy. Workoholik so 134 certifikáciami a 13 titulmi. Vytvoril som vzdelávaciu platformu vita.sk, pretože milujem vzdelávanie a všetko čo k nemu patrí. Pomáham firmám ale aj jednotlivcom zlepšovať ich podnikanie a IT. Certifikácie: Microsoft certifikovaný tréner, Google certifikovaný tréner, ITIL, PRINCE2 tréner. 40000+ vyškolených klientov a 1000+ firiem, ktorým som pomohol Referencie: Národná Rada SR, Slovnaft, IBM, Panasonic, Ministerstvo obrany SR, ČSOB, Generali, Tatra banka, Európska komisia, SPP, Pixel Federation, ESET.

Všetky kurzy lektora