Kurz Microsoft Excel I. je pre teba vhodný, ak sa chceš naučiť pracovať v Exceli. Naučíme ťa vytvárať a spracovávať tabuľky, grafy a obrázky. Osvojíš si prostredie excelu, ukladanie súborov na USB kľuč a posielanie e-mailom. Ako absolvent kurzu Microsoft Excel I. Začiatočník hravo zvládneš vytvoriť či upraviť základné typy dokumentov ako faktúry, inventáre alebo harmonogramy.

Osnova

II. Práca s hárkami

Príprava návrhu hárku
Práca s hárkom

III. Formátovanie a úprava hárkov

Metódy úprav hárkov
Formátovanie hárkov

IV. Pridávanie grafiky a tlač

Práca s grafickými prvkami
Tlač a prezentácia

V. Vytváranie vzorcov a prevádzanie dátových analýz

Vytváranie vzorcov
Práce s funkciami

VI. Vytváranie grafov

Základy práce s grafmi

Autor

Tomáš Lacko

Certifikácie: Certifikovaný tréner grafiky

Všetky kurzy autora