Kurz Organizovanie udalostí je vhodný práve pre teba, ak si manažér alebo máš záujem o lepšie organizovanie udalostí v osobnom i pracovnom živote. Naučíme ťa prečo organizovať Event, ako vybrať termín, názov, správne miesto a ako na zostavenie rozpočtu. Oboznámime ťa s tým, ako tvoriť program, zaistiť najdôležitejšie veci a kto by sa mal podieľať na priebehu akcie. Po absolvovaní kurzu Organizovanie udalostí budeš vedieť ako zabezpečiť zachytenie udalosti a jej správne koncové vyhodnotenie.

Osnova

I. Prečo organizovať event

Čo nám má akcia priniesť
Pre koho akciu robíme
Koľko času môžeme akcii venovať
Ako odhadnúť návratnosť investície

II. Ako vybrať termín, názov a zostaviť rozpočet

Aký je ten správny dátum a názov
Koľko chceme investovať
Kto to bude riadiť
Kedy zveriť akciu agentúre

III. Ako vybrať to správne miesto

A v akom prostredí a priestoroch
Ako na outdoor
Aké vybavenie

IV. Čo zvážiť pri zostavovaní programu

Aký bude program
Ako zladiť predstavy s reálnymi možnosťami
Ako neznudiť ani neunaviť svojich hostí
Aké aktivity

V. Koho pozvať

Ako vytipovať média
Ktorých hostí pozvať
Kedy a ako vytvoriť pozvánky
Ako dodržať zasadací poriadok

VI. Ako zaistiť dopravu, ubytovanie a občerstvenie

Kedy a kam zaistiť prepravu
Kde a aké ubytovanie
Kedy a aké občerstvenie
Aké nápoje a kde ich podávať

VII. Kto sa podieľa na priebehu akcie

Aké sú povinnosti organizátorov
Ako dohodnúť pravidlá s personálom
Čo očakávať od účinkujúcich
Kto bude riešiť prevádzkové záležitosti

VIII. Ako zachovať a zachytiť spomienky

Ako zaistiť audio a video prezentáciu
Kto zariadi osvetlenie a špeciálne efekty
Čo s fotografiami a záznamom z akcie
Aké spomienkové predmety

IX. Kto spraví vyhodnotenie

Ako hradiť jednotlivé položky
Kde zobrať informácie o spokojnosti zákazníkov
Ako zaistiť spokojnosť vedenia
Ako spraviť analýzu a nachystať správu

X. Kedy začať plánovať ďalšiu akciu

Čo so získanými kontaktmi a poznatkami
Ako porovnať odhad a skutočné náklady
Ako sa pripraviť na ďalšiu akciu
Akú frekvenciu akcií zvoliť

Autor

Miroslav Reiter

Certifikácie: Microsoft certifikovaný tréner, Oracle certifikovaný tréner, Google partner tréner, ITIL, PRINCE2 tréner Referencie: IBM, Panasonic, Ministerstvo obrany SR, ČSOB, Generali, Tatra banka, Európska komisia, SPP, Pixel Federation, ESET

Všetky kurzy autora