Kurz PHP objektovo orientované programovanie, je pre teba skvelým štartom do vytvárania webových aplikácií. Naučíš sa pracovať s objektami, triedami či konštruktormi. Porozumieš objektovému modelu a pokročilému objektovému programovaniu. Nebudeš mať problém so spracovaním a  používaním XML dokumentov v PHP.

Osnova

I. PHP ako objektovo orientovaný jazyk

Úvod do OOP
Objekty
Deklarácia triedy
Tvorba objektov
Deštruktory
Metódy a vlastnosti – verejné, chránené a súkromné
Konštanty triedy – duplikácia objektov
Polymorfizmus
Identifikátory parent:: a self::
Operátor instanceof
Abstraktné metódy a triedy
Rozhranie
Dedičnosť rozhrania
Konečné metódy
Konečné triedy
Metoda _toString()
Ošetrenie výnimiek
Funkcia _autoload()
Definícia typov v argumentoch funkcií

II. Pokročilé objektové programovanie a návrhové vzory v PHP

Úvod do pokročilého OOP
Možnosti preťažovania
Iterátory
Návrhové vzory
Reflexie
Objektový model
Ako predávať objekty funkciám
Režim kompatibility
Direktíva E_STRICT
Ďalšie problémy s kompatibilitou

III. Použitie XML v PHP

Slovníček pojmov
Spracovanie dokumentu XML
SimpleXML
PEAR
Prevody súborov XML
Komunikácia prostredníctvom XML

Autor

Miroslav Reiter

Certifikácie: Microsoft certifikovaný tréner, Oracle certifikovaný tréner, Google partner tréner, ITIL, PRINCE2 tréner Referencie: IBM, Panasonic, Ministerstvo obrany SR, ČSOB, Generali, Tatra banka, Európska komisia, SPP, Pixel Federation, ESET

Všetky kurzy autora