Popis kurzu

Kurz PHP objektovo orientované programovanie, je pre teba skvelým štartom do vytvárania webových aplikácií. Naučíš sa pracovať s objektami, triedami či konštruktormi. Porozumieš objektovému modelu a pokročilému objektovému programovaniu. Nebudeš mať problém so spracovaním a  používaním XML dokumentov v PHP.

Obsah kurzu PHP V. OOP

I. PHP ako objektovo orientovaný jazyk

Úvod do OOP
Objekty
Deklarácia triedy
Tvorba objektov
Deštruktory
Metódy a vlastnosti – verejné, chránené a súkromné
Konštanty triedy – duplikácia objektov
Polymorfizmus
Identifikátory parent:: a self::
Operátor instanceof
Abstraktné metódy a triedy
Rozhranie
Dedičnosť rozhrania
Konečné metódy
Konečné triedy
Metoda _toString()
Ošetrenie výnimiek
Funkcia _autoload()
Definícia typov v argumentoch funkcií

II. Pokročilé objektové programovanie a návrhové vzory v PHP

Úvod do pokročilého OOP
Možnosti preťažovania
Iterátory
Návrhové vzory
Reflexie
Objektový model
Ako predávať objekty funkciám
Režim kompatibility
Direktíva E_STRICT
Ďalšie problémy s kompatibilitou

III. Použitie XML v PHP

Slovníček pojmov
Spracovanie dokumentu XML
SimpleXML
PEAR
Prevody súborov XML
Komunikácia prostredníctvom XML

Často kladené otázky

Čo je PHP V. OOP?

PHP V. OOP je populárny jazyk pre tvorbu.

Kto používa PHP V. OOP?

ESET, Verlag Dashöfer, NIKE, Siemens, ui42, T-Systems, Orange, DWC Slovakia, Martinus, Hyperia, MUZIKER, IBM

Kde sa používa PHP V. OOP?

Internetové stránky, informačné systémy a intranet, mobilné aplikácie, LMS a CMS systémy, eshopy, blogy, stránky s dokumentáciou, informačné portály a noviny

Prečo sa používa PHP V. OOP?

Skoro každá firma a organizácia má dnes internetovú stránku a webovú aplikáciu. Tie treba spravovať a ďalej sa o ne starať.

Aké sú TOP certifikácie na PHP V. OOP?

Microsoft HTML5 Application Development Fundamentals od 150 Eur. Microsoft Programming in HTML5 with JavaScript and CSS3 od 200 Eur. Spring od 250 Eur. Liferay od 250 Eur. Ethical Hacker od 600 Eur. Certifikačná skúška nie je súčasťou kurzu. Treba si za ňu priplatiť extra.

Aké programy a nástroje používa PHP V. OOP?

NetBeans, Eclipse, produkty Jetbrains, Visual Studio, Notepad++, Sublime, Atom, Vim, Adobe Dreamweaver, WinSCP, FileZilla, Git, GitHub Desktop, WAMP, XAMPP, TopStyle, Selenium

Lektori

Ľuboš Adamka

Certifikácie: Certifikovaný SAP tréner Referencie: ŽSR, KPMG Slovensko, Continental Matador Truck Tires, Vodohospodárska výstavba, SAS automotive, Kaufland Slovenská republika

Všetky kurzy lektora