Online kurz Projektový Manažér III. Pokročilý ťa naučí

 • Vytvárať a spravovať plány úloh či interpretovať Ganttov Diagram
 • Identifikovať vzťahy medzi úlohami a zabezpečiť ich správne poradie
 • Ovládať a správne riadiť jednotlivé fázy projektu
 • Definovať kritické body v projekte a zaznamenať míľniky
 • Riadiť opakujúce sa úlohy a poskytovať konzultácie
 • Implementovať kontrolné mechanizmy na monitorovanie
 • Osvojiť si typy obmedzení a ich vplyvu na harmonogram projektu
 • Sledovať indikátory stavu projektu a prispôsobovať si vlastné polia
 • Spravovať rozpočet projektu, zaznamenávať rozpočet a náklady
 • Ovládať riadenie rozpočtu v online marketingových projektoch

Požiadavky a Vstupné Znalosti

 • Odporúčaním pre tento kurz je absolvovanie kurzu Projektový Manažér I. a II. Mierne Pokročilý
 • Pokročilá práca s PC a Windows, Linux alebo macOS
 • Pokročilá práca s kancelárskym balíkom Microsoft Office, OpenOffice alebo LibreOffice
 • Pokročilá práca s textovým editorom
 • Na absolvovanie tohto kurzu nie sú potrebné žiadne skúsenosti s kódovaním a programovaním

Cieľové skupiny a Komu je kurz určený

 • Budúci a aktuálni IT projektoví manažéri
 • IT manažéri a Produktoví manažéri
 • Vedúci projektov (Teamleaderi)
 • Členovia IT projektov
 • Softvéroví vývojári
 • IT špecialisti, ktorí chcú mať projekty pod kontrolou
 • Manažéri zodpovední za vývoj, testovanie, prevádzku IT systémov

Obsah a Učebná Osnova online kurz Projektový Manažér III. Pokročilý

I. Projektové Fázy a Plánovanie Úloh

Projektové Fázy 29:43
Míľniky, Medzníky 09:06
Plánovanie Úloh 34:05

II. Projektový Plán

Prieskum, Projektový Plán 40:08
Ganttov Diagram 58:38

III. Úlohy a Plánovanie Projektov

Opakované Úlohy a Konzultácie 29:35
Projekty Plánovanie 37:03
Projekty 1:19:50

IV. Obmedzenia a Kontrolné Mechanizmy

Kontrolné Mechanizmy 55:40
Predchodcovia a Následníci 54:39
Typy Obmedzenia, Dátumy 1:19:07
Indikátory Stavu a Vlastné Polia 52:59

V. Rozpočty

Rozpočty (Budgets) 11:47
Rozpočty a Prehľad Nákladov 31:44
Rozpočty Online Marketing 19:07

Často Kladené Otázky FAQ

Čo je Projektový Manažér?

Projektový manažér je zodpovedný za riadenie a koordináciu projektov, činnosť členov tímu a zabezpečiť splnenie cieľov projektu. V závislosti od veľkosti a typu projektu môže projektový manažér mať aj ďalšie špecifické úlohy a zodpovednosti. Ich hlavným cieľom však je zabezpečiť, aby projekt bol dokončený v stanovenom čase, s dostatočnou kvalitou a v rámci stanoveného rozpočtu.

Kto používa Projektový Manažér?

Národná banka Slovenska, Telekom, Accenture, Siemens, Swiss Re, Všeobecná zdravotná poisťovňa, Alza, IBM, ČSOB, Západoslovenská energetika, SLOVNAFT

Kde sa používa Projektový Manažér?

Technologické firmy, stavebný priemysel, riadenie zdrojov, projektov a plánovanie, automobilový priemysel, výroba elektroniky, farmaceutický priemysel, finančný sektor

Prečo sa používa Projektový Manažér?

Riadenie a organizácia malých alebo veľkých firiem, správne využitie prostriedkov, zostavovanie tímov, práca s ľuďmi, identifikácia, hodnotenie a riadenie rizík spojených s projektmi

Aké sú TOP certifikácie na Projektový Manažér?

PRINCE2 od 250 Eur. ITIL4 od 250 Eur. ArchiMate3 od 400 Eur. Lean IT od 250 Eur. ISO certifikácie od 250 Eur. Six Sigma od 250 Eur. COBIT od 250 Eur. Agile Scrum od 150 Eur. Certifikačná skúška nie je súčasťou kurzu. Treba si za ňu priplatiť extra.

Aký je plat? Koľko zarábajú pozície s kurzom Projektový Manažér?

Priemerná mzda IT projektového manažéra je 2809 Eur podľa portálu platy.sk. Manažérske a vedúce pozície patria k tým najlepšie plateným. Odporúčame si informáciu overiť vzhľadom k inflácii a rôznym regiónom.

Lektori

miroslav reiter

Miroslav Reiter

Programátor, manažér a marketér, ktorý mudruje vo vlastnej vzdelávacej spoločnosti IT Academy. Workoholik so 134 certifikáciami a 13 titulmi. Vytvoril som vzdelávaciu platformu vita.sk, pretože milujem vzdelávanie a všetko čo k nemu patrí. Pomáham firmám ale aj jednotlivcom zlepšovať ich podnikanie a IT. Certifikácie: Microsoft certifikovaný tréner, Google certifikovaný tréner, ITIL, PRINCE2 tréner. 40000+ vyškolených klientov a 1000+ firiem, ktorým som pomohol Referencie: Národná Rada SR, Slovnaft, IBM, Panasonic, Ministerstvo obrany SR, ČSOB, Generali, Tatra banka, Európska komisia, SPP, Pixel Federation, ESET.

Všetky kurzy lektora