Online kurz Projektový Manažment

Kurzy Projektový manažment v IT

Kurzy Projektový manažment v IT sú určené práve pre teba, ak sa chceš zdokonaliť v projektovom manažmente zameranom na IT. Naučíme ťa, čo je to integrované riadenie projektu a čo bude tvojou hlavnou úlohou ako projektového manažéra. Vytvoriť plán riadenia projektu a doviesť projekt až po úspešnú realizáciu bude pre teba hračkou. Zároveň od nás získaš potrebné zručnosti ohľadom administratívnych záležitostí a verejného obstarávania. Ako absolvent kurzov Projektový manažment v IT budeš mať cenné znalosti z oblasti projektového riadenia.