Online kurz SAP I. Začiatočník je pre teba vhodný, ak máš minimálne skúsenosti so systémom SAP. Osvojíš si technologické základy aj orientáciu medzi aplikáciami a komponentmi SAPu. Naučíme ťa implementovať a realizovať svoj projekt. Rovnako ťa naučíme pracovať so zdrojmi, časovými plánmi a podnikovými procesmi. Používanie platformy SAP NetWeaver bude pre teba samozrejmosťou. Ako absolvent online kurzu SAP I. Začiatočník hravo zvládneš výber vhodného SAP riešenia.

Osnova

I. Základy systému SAP

Prehľad systému SAP
Podnikové aplikácie či komponenty SAP
Komponenty, moduly a transakcie systému SAP
Koncept klienta systému SAP
Používanie systému SAP

II. SAP a podniková architektúra

Podniková architektúra a plán rozvoja podniku
ASAP a plán podniku
Hľadisko podniku
Ďalšie hľadiská mapovania podnikových potrieb na aplikácií
SAP
Kombinácia štyroch hľadísk

III. Technologické základy systému SAP

SAP Technológie 101: SAP Basis
Základy hardwaru pre systém SAP
Operačné systémy podporované systémom SAP
Základy databáz pre SAP

IV. Základy projektu implementácie systému SAP

Základy projektu implementácie systému SAP
Realizácia systému SAP: zdroje a časové plány
Prístup k systému SAP
Typické každodenné podnikové procesy

V. Prehľad aplikácií a komponent SAP

Komponenty SAP Business Suite
Komponenty SAP NetWeaver
Malé a stredné podniky
SAP Business One
SAP Business ByDesign
SAP All-In-One
Výber ,,najlepšieho“ riešenia SAP
Riešenia pre malý a stredný podnik alebo SAP Business Suite

VI. SAP NetWeaver: základ pre prevádzku SAP

Stručná história platformy SAP NetWeaver
Dáždnik platformy SAP NetWeaver: šesť oblastí
Strategické výhody platformy SAP NetWeaver
Building blocks platformy SAP NetWeaver
Spojenie všetkého dohromady

VII. SAP ERP: základný produkt SAP

Vývoj SAP ERP
Podnikové scenáre a moduly SAP ERP

VIII. SAP Business Suite a ďalšie aplikácie SAP

SAP Innovations 2010
SAP Supply Chain Management
SAP Customer Relationship Management
SAP PLM: platforma pre riadenie produktov
SAP Supplier Relationship Management
SAP Manufacturing
SAP Service and Asset Management

Autor

Ľuboš Adamka

Certifikácie: Certifikovaný SAP tréner Referencie: ŽSR, KPMG Slovensko, Continental Matador Truck Tires, Vodohospodárska výstavba, SAS automotive, Kaufland Slovenská republika

Všetky kurzy autora