Kurz Selenium I. Začiatočník je pre teba ideálny, ak sa chceš profesionálne venovať testovaniu softvéru. Oboznámime ťa so základnými testami Selenia, zvládneš vytvoriť test case a spúšťať skripty. Venovať sa budeme aj úpravám skriptov a prepájaniu datapoolu. Naučíme ťa využívať Selenium IDE a zvládneš tiež nahrávanie a ladenie testov. Ako absolvent kurzu Selenium I. Začiatočník dokážeš konvertovať testy do aplikačných kódov.

Osnova

I. Základné testy Selenium

Tvorba testovacieho skriptu
Spúšťanie a vytváranie test casov
Základné selektory
Základné príkazy
Textové vzory v Seleniu (glob, regulárne výrazy)
Inštalácia nástroja
Nahrávanie a spúšťanie skriptov

II. Úpravy skriptu

Pripojenie datapoolu
Export skriptu
Úpravy skriptu
Pripojenie datapoolu

III. Selenium IDE

Použitie Selenium IDE
Selenium Webdriver
Príkazy pre písanie testov
Podpora pre programovanie testov
WebDriver API
Pokročilé techniky tvorby testov

IV. Nahrávanie a ladenie testov

Nahratie jednoduchého testu
Verifikácia a ladenie nahratého testu
Nahratie testov automaticky a manuálne
Typy verifikácie hodnôt a prvkov
Podpora zápisu prvku v HTML DOM
Podpora pre Xpath, regulárne výrazy

V. Konverzia testov do aplikačného kódu

Možnosti konverzie
Typy ovládačov

Autor

Ľuboš Adamka

Certifikácie: Certifikovaný SAP tréner Referencie: ŽSR, KPMG Slovensko, Continental Matador Truck Tires, Vodohospodárska výstavba, SAS automotive, Kaufland Slovenská republika

Všetky kurzy autora