Kurz Počítačové siete XIII. Firewall a QoS je vhodný pre všetkých absolventov predošlých kurzov pre počítačové siete alebo pre tých, ktorí s nimi majú skúsenosti. Na kurze Počítačové siete XIII. sa naučíš používať Firewall a nastavovať mu pravidlá. Dozvieš sa niečo o bezpečnostni a QoS. Po absolvovaní kurzu Počítačové siete XIII. Firewall a QoS budeš zvládať prácu s firewallmi a sieťovými administrátorskými nástrojmi.

Osnova

I. Firewally, brány a proxy servery

Vlastnosti firewallov
Sieťové zóny
Bezstavové filtre
Stavové filtre
Aplikačné filtre
Implicitný príkaz komunikácie
Preklad adries NAT
Transparentné proxy servery
Reverzné proxy servery

II. Kvalita služby QoS

Základy návrhu
IP sieť a čistota zvuku
Merania kvality zvuku
VoIP a QoS
Prenos modulovaných dát cez sieť IP
Zložitosť kodekov

III. Príkazy pre diagnostiku siete

Diagnostika siete
Sieťové príkazy
Nástroje príkazového riadka
Sieťové shelly
Prostredie NetShell systému Windows
Relácia protokolu Telnet
Prostredie PowerShell

Autor

Ľuboš Adamka

Certifikácie: Certifikovaný SAP tréner Referencie: ŽSR, KPMG Slovensko, Continental Matador Truck Tires, Vodohospodárska výstavba, SAS automotive, Kaufland Slovenská republika

Všetky kurzy autora